Økonomene i DNB Markets tror sentralbanken vil sette opp rentene i desember. Deretter mener de det vil gå slag i slag med tre rentehevelser i 2022.

Dette er første gang DNB legger inn rentehopp i 2021 i sine prognoser.

DNB slår dermed følge med Nordea som sist måned også varslet renteoppgang i desember, og nærmer seg med dette Danske Bank, som for knapt to måneder spådde renteoppgang alt til høsten, i september.

Norges Bank endrer typisk renten hver gang med en kvarting, altså 0,25 prosentpoeng. De nye prognosene fra DNB betyr derfor at rentene ved utgangen av neste år kan være ett prosentpoeng høyere enn i dag.

Vaksiner og vekst

DNB viser til uttalelsene fra Norges Bank i desember og januar. I desember var sentralbankens utsikter var at rentene blir liggende på dagens nivå i et år fremover, fulgt av trinnvise rentehevelser utover i 2022.

Budskapet fra Norges Bank var omtrent det samme i januar, men DNB har bitt seg merke i at sentralbanken også nevner at utsiktene til å få vaksinert befolkningen er forbedret. I årstalen forrige uke sa også sentralbanksjef Øystein Olsen at så snart man ser tegn til at de økonomiske forholdene normaliserer seg, vil banken søke en normalisering.

Sentralbanksjefen om krisen i mars: – Jeg lot være å se nyheter når jeg kom hjem fra jobb
DN fikk en prat med sentralbanksjef Øystein Olsen før han skulle presentere årstalen torsdag kveld.
02:35
Publisert:

DNB mener disse uttalelsene, støttet av økonomiske veksttall og smittetall, nå gjør at man skimter et lys i enden av tunnelen, og at renten derfor skal opp alt i desember.

DNB nærmer seg med dette Danske Bank, som inntil nå var den eneste storbanken som varslet rentehevelse i år. Danske Bank spår renteoppgang alt i september, en prognose banken kom frem til etter at Norges Banks pengepolitiske rapport ble lagt frem i desember.

– Alt avhenger av vaksineringen fremover. Våre prognoser baserer seg på helsemyndighetenes plan om at befolkningen er ferdigvaksinert i løpet av sommeren, sier Frank Jullum, sjeføkonom i Danske Bank.

Han forklarer at Norges Banks prognose tar utgangspunkt i ferdigvaksinering i løpet av 2021, med første rentehevelse i mars 2022. Med ferdigvaksinering i sommer, altså et halvår før, mener Danske Bank rentehevelsen også vil komme seks måneder tidligere.

Pilene peker oppover

Den norske økonomien gikk også bedre mot slutten av 2020 enn fryktet. Norges Bank trodde den økonomiske veksten målt i brutto nasjonalproduktet (bnp) for fastlandsøkonomien i 2020 ville ende på minus 3,5, mens fasit endte på minus 3,2 prosent.

Sterkere økonomisk trend, særlig i november og desember, og relativt stabile arbeidsledighetstall, gjør at DNB mener økonomien er såpass robust at rentehevelsene vil komme noe tidligere enn de tidligere prognosene, fra mars 2022.

Inflasjonen viser også tegn til å bli høyere enn tidligere anslått, 2,5 prosent på årsbasis i januar, mens Norges Banks prognoser var på 1,9 prosent. I januar var det særlig strømprisen som trakk opp inflasjonen, men den generelle trenden er at den er på vei opp.

Lønnsveksten i 2020 var også betydelig sterkere enn ventet, 3,1 prosent ifølge Statistisk sentralbyrå, mot Norges Banks anslag på 2,2 prosent.

Boligprisene fortsetter også å stige, noe Norges Bank gjentatte ganger har pekt på som en bekymring.

Alle disse makrotallene og økonomiske indikatorene, som er bedre enn Norges Bank spådde, kombinert med en forventning om økonomisk gjenopphenting med vaksineringen, gjør at en renteoppgang rykker stadig nærmere.

Danske Bank fremholder at den norske økonomien har klart seg overraskende bra gjennom pandemien, og at særlig smitteverntiltakene etter sommeren har gjort mye mindre skade på økonomien enn den første nedstengningen i mars ifjor.

– Norsk økonomi har klart seg veksmessig meget bra, og mye bedre enn resten av Europa. De økonomiske konsekvensene av restriksjonene er mindre enn fryktet, og vi ser nå en økonomi som fungerer nesten helt som normalt, bortsett fra noen næringer som rammes hardt av smitteverntiltakene, sier Jullum.

Han trekker her frem hotell, restaurant og reiseliv som næringer som sliter blytungt.

Internasjonalt er det også økt stemning for å sette opp rentene. Sist uke steg blant annet de lange tiårige amerikanske rentene kraftig. Den amerikanske såkalte tiåringen regnes som verdens viktigste rente, og den brukes ofte som en temperaturmåler på den generelle økonomiske tilstanden i verden.

Usikkerhet rundt smitten

Det som taler imot en snarlig renteoppgang, og en snarlig økonomisk gjenopphenting, er det fortsatt usikre smittebildet.

DNB peker på at man må ta høyde for at smitten kan komme ut av kontroll, kombinert med mer smittsomme mutasjoner, noe som igjen gjør det nødvendig med enda mer restriktive smitteverntiltak som forsinker gjenåpningen av økonomien.

Men storbanken tror dette er et mindre sannsynlig scenario, og at økonomien nå er inne i en positiv trend.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.