Vi oppdaterer saken.

Norges Bank overrasket fredag morgen med å kutte styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til én prosent.

Det er første gang siden finanskrisen at sentralbanken kutter styringsrenten utenfor det ordinære rentemøtet.

- Norge er sterkt preget av utbruddet av utbruddet av koronaviruset, sier sentralbanksjef Øystein Olsen på en pressekonferanse fredag formiddag.

Samtidig varsler sentralbanksjefen ytterligere ett rentekutt til sommeren. Det gjør at boliglånsrentene vil avta til rundt to prosent ved utgangen av året, ifølge sentralbanken.

Olsen mener også at boligmarkedet vil bli påvirket relativt lite av koronaviruset, og spår en boligprisvekst på tre prosent i år og fire prosent til neste år.

«Markert nedtur»

Sentralbanksjefen mener det er betydelig risiko for tilbakeslag i økonomien, og at sentralbanken derfor er forberedt på å sette styringsrenten ytterligere ned.

- Vi antar og legger til grunn at situasjonen er midlertidig. Det er uvanlig stor usikkerhet rundt utviklingen fremover, og dere forstår helt sikkert at de anslagene vi har hatt på bordet, har endret seg dag for dag i perioder. Det er uvanlig stor usikkerhet i tiden fremover, og det er riktig at de tiltakene som er innført nå, trappes ned i løpet av neste halvår, sier Olsen.

- Hvordan vurderer dere den økonomiske nedturen vi står overfor nå sammenlignet med oljekrisen og finanskrisen?

- Det er vanskelig for meg å svare på. Vi står overfor en markert nedtur i økonomien, der usikkerheten på nedsiden er stor. I forhold til hvor lenge disse tiltakene vil vare, er usikkerheten spesielt stor, understreker Olsen.

På direkte spørsmål om nedsiderisikoen er størst, svarer Olsen uttrykkelig ja.

«Dette er unntakstilstand»

Sentralbanksjefen er opptatt av å få frem at den situasjonen norsk økonomi står overfor nå, er unik.

- Hvordan vil denne økonomiske nedturen påvirke vanlige folk?

- Denne nedturen vil påvirke vanlige folk på en helt annen måte enn andre nedturer. Dette er unntakstilstand. Det er fortsatt usikker på hvor mange bedrifter som får så store problemer at ledigheten øker. Et er alltid alvorlig dersom folk mister jobben, men i våre anslag, er det ikke veldig dramatisk. Det blir ikke en veldig sterk nedtur. Vi får nedgang, sannsynligvis i første halvdel av året, men så tar det seg opp igjen, sier Olsen, og gjentar:

- Jeg tror folk flest vil oppleve denne nedturen som helt forskjellig fra tidligere nedturer.

Krisetiltak

I tillegg til å redusere renten, tilfører sentralbanken likviditet til markedet gjennom ekstraordinære F-lån til bankene. I tillegg til dette har Finansdepartementet satt ned motsyklisk kapitalbuffer fra 2,5 til én prosent, etter råd fra Norges Bank.

Norges Bank gjør det klart at norsk økonomi er sterkt preget av utbruddet av koronaviruset:

«På kort sikt vil aktiviteten i norsk økonomi reduseres betydelig som følge av virusutbruddet. Mange bedrifter er allerede negativt påvirket. Det er kommet flere varsler om permitteringer, og arbeidsledigheten ventes å øke. Et markert fall i oljeprisen bidrar også til å svekke de økonomiske utsiktene.

Spår krise som i 2016

Norges Bank tror norsk økonomi vil vokse med 0,4 prosent i år, noe som er tilsvarende den veksten vi fikk i 2016, da norsk økonomi var hardt rammet av oljekrisen som førte til at over 30.000 flere ble arbeidsledige.

Sentralbanken justerer ned estimatene for oljeinvesteringer kraftig.

I år ser de for seg en vekst på 0,5 prosent, mens de tror oljeinvesteringene vil falle hele 12 prosent i 2021. Det er syv prosentpoeng lavere enn de spådde i desember.

I tillegg tror de at lønnsveksten i år vil bli på 2,8 prosent, ned fra tidligere anslag på 3,2 prosent.

De spår også at registrert arbeidsledighet vil stige til 2,5 prosent i juni, noe som innebærer at drøyt 10.000 flere vil bli registrert som arbeidsledige hos Nav.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.