Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret i forrige uke. Samtidig varslet sentralbanken at det skal mye til før renten senkes ytterligere. 

Hovedårsaken til at renten holdes uendret er at Norges Bank er bekymret for sterk boligprisvekst og høy gjeld blant husholdningene. For første gang har sentralbanken inkludert risikoen for finansiell ustabilitet direkte inn i rentebanen. 

– Vi blir noen hakk mer bekymret jo høyere boligprisene kommer, sa sentralbanksjef Øystein Olsen til DN etter å ha lagt frem rentebeslutningen. 

Handelsbanken Capital Markets har endret sine prognoser for den økonomiske utviklingen i Norge etter rentemøtet i forrige uke. Økonomene tror den norske styringsrenten vil bli værende på 0,50 prosent i «overskuelig fremtid», og mener dette vil føre til lavere vekst.

Venter svakere økonomisk vekst 

– Før Norges Bank kutter styringsrenten ytterligere, må vi nok se en større nedgang i inflasjonen og en svakere vekst i realøkonomien enn tidligere ventet, skriver Due-Andresen.  

Økonomene i Handelsbanken Capital Markets tror at den økonomiske veksten i Norge vil bli svakere enn de så for seg i oktober. Meglerhuset venter at bruttonasjonalproduktet (bnp) vil ha en vekst på 0,7 prosent i 2016, og 1,5 prosent i 2017. I oktober så økonomene for seg en vekst i bnp på 0,9 prosent i år, og 1,7 prosent neste år. 

– Veksten i sysselsetting vil trolig bli svakere enn vi tidligere ventet, og arbeidsledigheten vil forbli på høyere nivåer de kommende årene. Dette gjenspeiles også i svakere lønnsforventninger, skriver Due-Andresen. 

Svakere forventninger til lønnsvekst fremover, vil igjen føre til en svakere utvikling i inflasjonen, ifølge meglerhuset. Dette vil igjen føre til at det tar lengre tid før inflasjonen når inflasjonsmålet og at ledigheten faller til et normalt nivå, påpeker Due-Andresen. 

– Dette gjør at det antagelig tar lang tid før Norges Bank kan begynne å heve renten, understreker sjeføkonomen. 

Endrer kroneprognosene 

Meglerhuset har også endret sine prognoser for kronen de neste to årene, etter de nye signalene fra Norges Bank. Handelsbanken Capital Markets anslår nå at en euro koster 8,75 kroner om ett år, mot tidligere 8,90 kroner. Mandag koster euroen 9,04 kroner. 

Handelsbanken Capital Markets' kroneprognose fremover: 

Danske Bank Markets har også endret prognosene for kronen etter Norges Banks rentebeslutning i forrige uke. 

– Vi tror det skal mye til før Norges Bank tilfører mer pengepolitiske lettelser, spesielt på grunn av situasjonen i boligmarkedet i Oslo. En renteheving virker imidlertid å være langt unna, gitt utsiktene til moderat vekst, fallende inflasjon og lavere forventninger til lønnsvekst, heter det i oppdateringen til Danske Bank Markets. 

Meglerhuset venter en sterkere krone mot euro de neste årene, blant annet som følge av høyere realrente og høyere oljepris. Økonomene i Danske Bank Markets tror på sterkere krone en tidligere på kort sikt (de neste tre månedene). Tidligere så de for seg at euroen ville koste 9,20 kroner om en måned og om tre måneder. Kroneprognosene for seks og tolv måneder holdes uendret. 

Danske Bank Markets' kroneprognose fremover: (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Følg markedet med DN Investor 

Slik styrer du lyden i nye 5-serie
DN har kjørt BMWs nye 5-serie. Sjekk den nye måten å betjene lydanlegget på.
01:01
Publisert: