Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent. Det var som ventet. Norges Bank hevet styringsrenten med 0,25 prosentpoeng i september. Da var sentralbankens vurdering av utsiktene og risikobildet at styringsrenten mest sannsynlig ville bli værende på dette nivået den nærmeste tiden.

Dette er ikke endret siden rentemøtet, skriver Norges Bank i en pressemelding.

«Hovedstyrets vurdering er at ny informasjon tilsier at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden Pengepolitisk rapport 3/19. Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september».

Norges Bank fremhever veksten i norsk økonomi som holder seg oppe, et arbeidsmarked som er som ventet og prisvekst som er etter prognosene.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sjeføkonom i Danske Bank, Frank Jullum, har bitt seg merke i formuleringen «den nærmeste tiden».

– Tolkningen av dette er at renten vil være uendret i alle fall til over desembermøte. Vi venter fortsatt at Norges Bank vil øke renten på møtet i mars neste år, sier han.

Svak krone

Kronen har nådd rekordlave nivåer den siste tiden, og er svakere enn det Norges Bank har sett for seg.

«Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44) har svekket seg markert, og er svakere enn lagt til grunn i september. Vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til å holde kronen svak», skriver banken.

Kronen svekket seg noe mot euro etter klokken ti. En euro koster nå 10,15. Dette er likevel en sterkere krone enn tidligere torsdag.

En svak krone kan være et argument for å heve renten. Den globale usikkerheten taler imidlertid ikke for noen ny renteheving. Rundt om i verden har rentene vært rekordlave, og sentralbanker verden over har vært tvunget til å sette ned styringsrenten. Handelskrig og frykt for lavere global vekst har preget finansmarkedene.

«Kun en svak krone rundt dagens nivåer burde ikke være nok for at Norges Bank signaliserer en klar intensjon om å heve renten i 2020», skriver Swedbank i en analyse etter torsdagens rentebeslutning. Banken mener den norske sentralbanken vil vente til desember før de kommer med nye signaler.

Internasjonal usikkerhet

Også Nordea Markets tror sentralbanken vil vente til nærmere juletider.

«Norges Bank ønsker å vente til desember – da sentralbankens økonomer vil komme med ny rentebane – og i mellomtiden fortsetter de å overvåke kroneutviklingen. Hvis den eksisterende kronesvekkelsen fortsetter de neste par månedene, venter vi at rentebanen vil bli revidert opp i desember», skriver Nordea, følge TDN Direkt.

Også Norges Bank har lagt merke til forholdene.

«Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover», skriver sentralbanken.

Mange økonomer mener rentetoppen er nådd i Norge. Da Norges Bank la frem Pengepolitisk rapport i september, nedjusterte sentralbanken rentebanen noe.

Det ble ikke lagt frem noe ny pengepolitisk rapport torsdag. Møtet torsdag var et såkalt mellommøte. Det avholdes derfor heller ikke noen pressekonferanse. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.