Torsdag la sentralbanksjef Øystein Olsen frem årets siste rentebeskjed sammen med en ny utgave av «pengepolitisk rapport». Bankens hovedstyret ser nå for seg at renten skal heves i starten av neste år, mot tidligere signaler om sommeren 2019.

Norges Banks har i dag mest tro på en «myk landing» i boligmarkedet. Sentralbanken ser for seg et boligprisfall på 1,6 prosent til neste år, mens den anslår at boliginvesteringene vil bli uendret.

Samtidig skisserer banken et alternativscenario. Her er både boligprisene og boliginvesteringene rundt 10 til 15 prosent lavere enn i hovedscenarioet i perioden 2018 til 2020.

– Mange peker på boligmarkedet i Norge som en usikkerhetsfaktor. Vi tror mest på at vi får en myk landing, både på pris og investeringssiden. Samtidig er det slik at vi denne gangen er opptatt av at det kan komme et videre fall, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til DN.

- Svært optimistiske

DNB Markets tror at Norges Bank vil vente med å sette opp renten til september 2019. Dette forklarer meglerhuset med blant annet boligmarkedet.

– Norges Bank virker svært optimistiske, skriver makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Boligprisfallet i siste del av 2017 tilsier alene et fall i 2018 på 1,4 prosent, så Norges Banks anslag innebærer en forventning om at prisene skal snu relativt raskt. Vi tror på vår side at fallet vil vare gjennom 2018 som følge av et stort antall usolgte boliger og utsikter til ferdigstillelse av mange nye boliger gjennom hele neste år, utdyper hun.

DNB Markets tror på et boligprisfall på 3,5 prosent til neste år. Meglerhuset ser for seg at boliginvesteringene vil falle med fem prosent i 2018.

– Dersom vi får rett, vil dette gjøre Norges Bank forsiktig med å signalisere renteoppgang når det nærmer seg. Vi tror derfor sentralbanken vil nedjustere rentebanen gjennom 2018.

Vil vente

Norges Bank skriver i sin desember-rapport at lavere boligpriser isolert sett vil dempe forbruksveksten. Dette gjennom blant annet å begrense husholdningenes mulighet til å ta opp lån med sikkerhet i egen bolig, påpekes det i rapporten.

Skulle alternativscenarioet slå til, er sentralbanken klar på at den vil vente med å sette opp renten.

- I scenarioet vil renteoppgangen skyves ut i tid, mens kronekursen vil holde seg nær dagens nivå den nærmeste tiden før den etterhvert styrker seg gradvis, skriver Norges Bank.

- Valutakursen er likevel svakere enn i hovedscenarioet i hele prognoseperioden. En lavere rente og svakere kronekurs enn vi anslår i hovedscenarioet vil dempe de negative effektene av fallet i boliginvesteringene på kapasitetsutnyttingen. Inflasjonen vil på kort sikt løftes av en svakere kronekurs, mens lavere lønnsvekst vil gjøre at inflasjonsanslagene ender på om lag 2 prosent, som i hovedscenarioet, heter det.

Ser flat utvikling

De nominelle boligprisene på landsplan har falt 5,6 prosent siden toppen i april, ifølge tall fra Eiendom Norge. Bransjeorganisasjonen venter en prisnedgang på én prosent til neste år.

– Vi forventer en nedgang i de nominelle prisene i flere av de store byene i Norge og i sum gjør dette at vi venter en svak nedgang i boligprisene i landet under ett i 2018, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge i en uttalelse.

– Den store tilbudssiden i boligmarkedet i mange deler av landet tilsier at den normale januareffekten med en sterk vekst i boligprisene vil bli vesentlig mer moderat, og at utviklingen i første halvår for øvrig vil bli svak, sier han. (Vilkår)

Styringsrenten holdes fortsatt uendret
Sentralbanksjef i Norges Bank Øystein Olsen offentliggjorde hovedstyrets rentebesluttning i dag
00:22
Publisert: