Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent. Det fremgår av den ferske rentebeslutningen fra sentralbanken torsdag.

I tillegg forespeiler sentralbanken at dagens rentenivå kommer til å bli det samme «en god stund fremover».

På pressekonferansen i etterkant av fremleggelsen av den ferske pengepolitiske rapporten, konstaterte sentralbanksjef Øystein Olsen at den økonomiske aktiviteten har steget raskere enn det som ble anslått i mai.

Likevel er Olsen klar på at gjeninnhentingen til normalen vil ta tid.

– Det er fortsatt næringer som mangler oppdrag og inntekter, og mange som står uten jobb fortsatt. Aktiviteten er betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet rundt den videre gjeninnhentingen i økonomien. Utsiktene avhenger både av smittesituasjonen og hvordan husholdninger og bedrifter tilpasser seg. Vi tror at aktiviteten fremover vil ta seg litt raskere opp enn det vi så for oss i mai, men at det vil ta tid før produksjon og sysselsetting er tilbake på nivåene før pandemien, sa Olsen på pressekonferansen.

Usikkerhet knyttet til rentebanen

Videre i rapporten skriver Norges Bank at den ikke ser for seg lavere rente enn den historiske nullrenten. Av sentralbankens anslag går det imidlertid frem at renten kan bli satt opp i første kvartal 2023.

– Slik komiteen nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten ligge på dagens nivå en god stund fremover. Etter hvert som forholdene i økonomien normaliseres, er det utsikter til at styringsrenten økes gradvis. Men det er store usikkerheter.

– Øker produksjon og sysselsetting raskere enn anslått, eller dersom det er tegn til at finansielle ubalanser bygger seg opp, så vil renteoppgangen kunne komme tidligere enn indikert. Blir tilbakeslaget mer langvarig enn anslått, så vil renten kunne være på dagens nivå lenger enn denne rentebanen tilsier, sa Olsen.

Venter økning i boligprisene

Av den ferske rapporten fremgår det at sentralbanken venter en 2,7 prosent økning i boligprisene i år. Økningen for 2021 og 2022 er ventet å bli på henholdsvis fire og 2,9 prosent.

Reallønnsveksten, altså pengene man har å rutte med, er i 2020 ventet å være på 0,3 prosent.

Når det gjelder petroleumsinvesteringer forventer Norges Bank at de skal falle med fire prosent i år og ti prosent neste år. I 2022 venter sentralbanken et fall i investeringene på fem prosent, mens det er forespeilet en vekst på fem prosent i 2023.

Bnp er ventet å falle 1,7 prosent i år før det fra neste år vil gå over i vekst igjen.

«Langt tilbake til normalen»

Både Handelsbanken Capital Markets og Nordea Markets ventet på forhånd at renten skulle holdes uendret.

– Fokuset vil bli rettet mot Norges Banks nye økonomiske anslag, og spesielt rentebanen, som er sentralbankens egen prognose på utviklingen i styringsrenten. Selv om vi vet mer enn vi gjorde i mai, er det fortsatt uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover. Vi tror derfor at Norges Bank vil presentere en rentebane som er veldig lik den fra mai. Men vi ser et visst potensial for en høyere rentebane mot slutten av prognosehorisonten, siden utsiktene ikke er like dystre som de var i mai, skriver Nordea Markets-analytiker Dane Cekov i en morgenrapport torsdag.

Også sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets ventet uendret rente og uendret rentebane.

– Selv om aktiviteten i norsk økonomi tar seg opp som følge av lettelser i smitteverntiltak i Norge og blant våre handelspartnere, er det for tidlig for Norges Bank å konkludere med at utsiktene er endret, slik vi ser det. Som Fed signaliserte i forrige uke, er det langt tilbake til normalen, skriver Due-Andresen i en morgenrapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.