Norges Bank la frem rapporten Regionalt nettverk tirsdag morgen, som er basert på intervjuer med ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner.

Ifølge bedriftene har aktiviteten falt med en årlig rate på 5,3 prosent de siste tre månedene, noe som er et langt kraftigere fall enn under finanskrisen i 2008.

«Koronautbruddet og tiltakene for å begrense smitte har ifølge bedriftene i Regionalt nettverk ført til at den økonomiske aktiviteten har falt kraftig denne våren. Oljeprisfallet har bidratt til å forsterke nedgangen», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Kronen svekket seg brått da rapporten ble publisert, og har i løpet av tirsdag morgen svekket seg med rundt 15 øre mot euroen.

Har sprengt skalaen

Norges Bank skriver at nedgangen i en del næringer har vært så kraftig de siste månedene at den faller under måleskalaene for aktivitet som brukes i Regionalt nettverk.

«Det er derfor grunn til å tro at det reelle fallet i produksjonen er større», skriver sentralbanken.

Aktiviteten har falt i alle næringer, men nedgangen er størst innen tjenesteyting mot husholdningene, oljeleverandørnæringen og i varehandelen.

Venter ingen bedring

Flere andre økonomiske indikatorer viser at bunnen i norsk økonomi trolig ble nådd i slutten av april, og derfor var det på forhånd knyttet mest spenning til hva bedriftene i Norges Banks nettverk ville si om de neste seks månedene.

Resultatet fra undersøkelsen er nedslående:

«Bedriftene ser for seg om lag uendret aktivitetsnivå det neste halve året», skriver sentralbanken.

For å være mer presis anslår de en vekst på 0,2 prosent.

Kari Due-Andresen, sjeføkonom i Handelsbanken Capital Markets, mener det er vanskelig å tolke Regionalt nettverk denne gangen, nettopp fordi skalaen ble sprengt.

Det gjør at nettverket undervurderer både nedturen som har vært, men også veksten som kan komme.

– Vi tror uansett ikke at norsk økonomi kommer tilbake til den aktiviteten vi hadde før koronakrisen i nærmeste fremtid, sier hun.

«Svakere fremover»

De næringene som retter seg mot husholdningene venter vekst det neste halvåret, men bedriftene venter samtidig en nedgang i etterspørselen fra eksportmarkedene og oljenæringen, i tillegg til et fall i bygging av boliger og private næringsbygg.

Bygg- og anleggsbransjen gikk inn i koronakrisen med fulle ordrebøker, noe som har dempet nedturen deres så langt.

Det kan endre seg nå.

«Gjennom våren er det solgt få nye boliger, og det er liten investeringsvilje for private næringsbygg», skriver sentralbanken.

– Vi kan se at flere bedrifter rapporterer om lite nye ordre, og de venter svakere utvikling fremover. Det er tilfelle for eksportnæringen og bygg og anlegg, sier Due-Andresen, og legger til:

– Vi vet at vi har en kraftig nedtur bak oss, det er mer interessant på hvilket nivå det vil stabilisere seg på fremover. Jeg mener at denne undersøkelsen tegner konturene av at vi er i en positiv fase nå, men at det blir en svakere utvikling fremover.

Venter å ta ansatte tilbake

Bedriftene sier de har kuttet kraftig i sine investeringsplaner, og de venter betydelig lavere lønnsvekst enn de gjorde før utbruddet av koronaviruset.

Anslaget for lønnsvekst er nå nede i 1,8 prosent.

Flere tusen permitterte har vendt tilbake til jobb i løpet av de siste ukene, og bedriftene i Regionalt nettverk melder at de venter at enda flere ansatte vil komme tilbake de neste tre månedene.

«Likevel er det en del bedrifter som planlegger redusert sysselsetting fremover», skriver Norges Bank i rapporten.

Nokså få bedrifter har sagt opp ansatte, og bare et fåtall planlegger oppsigelser den nærmeste tiden.

Er ikke blitt klokere

Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea Markets, peker i liket med Due-Andresen på at nettverket til Norges Bank undervurderer utviklingen både på nedsiden og oppsiden.

Han tror den økonomiske veksten de neste seks månedene vil bli bedre enn nær null, slik rapporten indikerer.

– Vi ventet at dagens Regionalt nettverk ville gi oss en klar indikasjon på hastigheten på den økonomiske innhentingen, men etter å ha gått gjennom rapporten, er vi ikke blitt klokere, skriver sjeføkonomen i en rapport. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.