Tirsdag morgen la Norges Bank frem sin rapport fra Regionalt nettverk, der den foretar spørreundersøkelser blant norske bedrifter for å danne et situasjonsbilde i norsk næringsliv.

Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om en samlet vekstproduksjon på 0,7 prosent de siste tre månedene. Bedriftene venter at veksten vil holde seg oppe det neste halvåret, skriver Norges Bank i en pressemelding.

«Vekstutsiktene er lite endret fra forrige runde. Kontaktene viser særlig til økende aktivitet i oljesektoren, store utbygginger av infrastruktur og utsikter til høyere igangsetting i boligmarkedet», opplyser sentralbanken.

Utfordring for varehandelen

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener rapporten slår fast at økonomien er under kontroll.

– Dette er nok en sterk rapport, som igjen bekrefter at norsk økonomi går godt, sier Bruce.

– Rapporten viser at bedriftene ansetter mer folk, det er bra vekst i sysselsettingen, samt at arbeidsmarkedet går godt, sier Bruce.

Han viser til at også forhåndsanalysene tilsa et bortimot uendret økonomisk bilde.

Kontaktene i regionalt nettverk melder at fall i boligbyggingen har bidratt til å trekke den samlede veksten ned, men nå er det utsikter til utflating. Dermed er den verste støyten over for boligmarkedet, mener Bruce.

For varehandelen, som selv melder at det varme sommerværet har bidratt til fall i omsetningen, er utsiktene noe mer usikre, sier analytikeren.

– De står overfor en netthandel som sliter på næringen, samt at folk i stor grad kjøper tjenester som går på bekostning av varehandelen, sier Bruce.

Spår oppjustert renteprognose

Neste uke er det duket for rentemøte i Norges Bank. Det er varslet renteøkning når beslutningen legges frem, sammen med nye prognoser for norsk økonomi, på torsdag.

Hovedstyret i sentralbanken legger vanligvis vekt på konklusjonene fra regionalt nettverk når renten fastsettes.

Nordea Markets har spådd tre renteøkninger neste år, én mer enn Norges Bank hittil har lagt til grunn. Bruce tror sentralbanken vil følge etter.

– Jeg tror renteprognosene blir oppjustert. Ikke bare på grunn av dagens tall, men på grunn av en svak krone og en inflasjon som har vært høyere enn ventet, sier han.

DNB Markets hadde i forkant spådd noe dempet vekst.

– Veksten var allerede på et godt nivå, men grunnen til at vi spådde en liten tilbakegang skyldtes blant annet det varme været. Lavere strømproduksjon og høyere strømpriser kunne bidra til litt redusert kjøpekraft i norske husholdninger, sier meglerhusets makroøkonom Jeanette Strøm Fjøre.

Hun er enig i at en svak krone og en høyere inflasjon enn ventet gir grunn til å tro på en oppjustert rentebane for neste år.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent

324 bedrifter har deltatt i kartleggingen til Norges Bank.

I oppsummeringen fra nettverket skriver sentralbanken at høy aktivitet i en rekke private sektorer, samt digitalisering i offentlig sektor, er bidragsytere til en økt produksjonsvekst.

Det meldes videre om nærmest uendret status for bedrifter som rapporterer om kapasitetsbegrensninger eller knapphet på arbeidskraft.

Kontaktene melder at sysselsettingen har økt med 0,4 prosent de siste tre månedene, og de venter omtrent samme vekst de neste tre månedene.

Samlet anslår kontaktene en årslønnsvekst på 2,8 prosent for inneværende år, opplyses det. Årslønnsveksten er uforandret siden forrige anslag.

Ferske bnp-tall

Samtidig la Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag frem nye veksttall. For første gang er det lagt frem tall for månedlig vekst i norsk økonomi, til forskjell fra de vanlige kvartalsvise rapportene.

Det ferske månedstallet fra SSB viser en vekst på 0,2 prosent i norsk fastlandsøkonomi fra juni til juli.

Strateg Lars Mouland i Nordea Markets skrev i meglerhusets morgenrapport at det er usikkert hvordan man skal tolke tallene ettersom det er første gang de publiseres.

– Vi tror ikke Norges Bank kommer til å legge mye vekt på en overraskelse herfra, skrev han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Å ødelegge en hel bank er enkelt
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor.
02:07
Publisert: