Tirsdag la Norges Bank frem årets siste rapport fra Regionalt nettverk, som er et nettverk av bedrifter og samfunnsledere som jevnlig svarer på spørsmål om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover.

Rapporten viser at aktiviteten har avtatt gjennom høsten, og at bedriftene fremover venter kraftig pris- og kostnadsvekst. Sammen med høyere renter og færre nye oppdrag fra offentlig sektor mener de det vil føre til lavere aktivitet gjennom vinteren.

Utsiktene er de svakeste som er målt siden januar 2009.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea mener rapporten viser at bedriftene har svakere forventning til fremtiden enn det Norges Bank hadde sett for seg.

– I det hele tatt er dette en rapport om en raskere snuoperasjon i norsk økonomi enn tidligere antatt.

Rapporten er basert på intervjuer fra over 300 bedrifter, og er regnet som en av Norges Banks viktigste temperaturmålere når styringsrenten settes og for bankens økonomiske analyser. Den kommer ut fire ganger i året.

Tror rentebanen nedjusteres

Olsen mener tilbakemeldingene i rapporten viser at rentehevingene er «medisinen norsk økonomi trenger».

– Presset i norsk økonomi ser ut til å avta ganske klart. Det bidrar til en nedjustering av rentebanen, sier han.

Neste uke holder Norges Bank rentemøte. Da sentralbanken i november satte opp styringsrenten til 2,5 prosent, varslet de at det mest sannsynlig vil bli en ny heving på årets siste møte i desember.

Norges Bank har tidligere varslet at de ser for seg en styringsrente på 2,75 prosent ved utgangen av året. Utover det ble det signalisert ytterligere én renteheving i første kvartal neste år, noe som impliserte en rentetopp på tre prosent neste vinter.

Olsen understreker samtidig at det fortsatt gjenstår å se om bedriftenes forventninger blir en realitet.

– Norges Bank har trolig blitt tryggere på at det de holder på med er riktig. Det blir et svakt år. og det er det som en mening med rentehevingene, nemlig få ned prisene og lønningene. Men det er ikke bare renter, men også kostnader som strøm – lønnsomheten blir dårligere, sier han og legger til:

– Så da blir spørsmålet om hvor mange rentehevinger som trengs. Etter desember vil Norges Bank se an situasjonen. Sannsynligheten for rentehevinger neste år er blitt dramatisk redusert.

«Uvanlig stor usikkerhet»

Rapporten viser at mange bedrifter omtaler markedet nå som avventende, og kaller usikkerhet nå for «uvanlig stor». Det er bedriftene i varehandel og bygg- og anleggsnæringen som venter den største nedgangen. På den andre siden venter oljeleverandøren at aktiviteten vil ta seg opp fremover.

Norges Bank skriver at lønnsomheten hos bedriftene er betydelig lavere enn for ett år siden.

Neste uke kommer rentebeslutningen fra Norges Bank. Regional nettverk er i stor grad en temperaturmåler for sentralbanken når det kommer til de økonomiske prognosene og rentesetting. Her sentralbanksjef Ida Wolden Bache.
Neste uke kommer rentebeslutningen fra Norges Bank. Regional nettverk er i stor grad en temperaturmåler for sentralbanken når det kommer til de økonomiske prognosene og rentesetting. Her sentralbanksjef Ida Wolden Bache. (Foto: Gabriel Aas Skålevik)

I løpet av 2022 har bedriftene rapportert om en stadig høyere prisvekst, som har økt gjennom hele høsten. De fleste næringer opplever at prisøkningen er kraftigere enn tidligere.

Samtidig tror over halvparten av bedriftene i Regionalt nettverk at prisene vil falle i løpet av neste år. Det vises til at prisene på kraft og frakt falt i en periode i høst. Noen bedrifter tror også at lavere etterspørsel både i Norge og internasjonalt vil dempe prisveksten fremover.

Lønnsomheten hos bedriftene blir beskrevet i rapporten som «betydelig lavere enn for ett år siden», og viser til at reduksjonen er den laveste siden våren 2020 da Norge stengte ned.

Lavere lønnsomhet er noe som rapporteres om på tvers av næringene. Kun oljeleverandørene melder om det motsatte, og økte marginer.

Totalt sett har lønnsomheten falt mest i varehandel og bygg og anlegg.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.