Bedriftene i Norges Banks Regionale nettverk opplever kapasitetsbegrensninger, problemer med å få tak i arbeidskraft, i tillegg til utfordringer med logistikk, og knapphet på innsatsvarer.

Nordea-økonomene Dane Cekov og Kjetil Olsen skriver at rapporten tyder på at økonomien har nådd kokepunktet og nå «skriker etter høyere rente». «Denne rapporten vil uten tvil føre til en betydelig oppjustering av rentebanen neste uke», skriver Cekov og Olsen.

Dane Cekov, Nordea.
Dane Cekov, Nordea.

Nordea-økonomene oppdaterer sine egne prognoser og tror nå på åtte rentehevinger i løpet av de neste to årene. Dette vil medføre en styringsrente på 2,5 prosent innen utgangen av 2023.

Venter tiltagende prisvekst

Tirsdag la Norges Bank frem årets første rapport fra Regionalt nettverk. Rapporten er utarbeidet basert på intervjuer fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Informasjonen fra nettverket bidrar til sentralbankens økonomiske analyser.

Intervjuene ble gjennomført mellom 31. januar og 18. februar, og er dermed gjennomført før Russlands invasjon av Ukraina. Likevel påpekte enkelte bedrifter at nye sanksjoner mot Russland ville føre til lavere oppdragsmengde.

I rapporten skriver Norges Bank at prisveksten tiltar, og nå er på det sterkeste siden august 2008.

En overvekt av bedriftene venter samtidig tiltagende prisvekst det kommende året. Høye priser på innsatsvarer og forventninger om større lønnsøkninger ligger til grunn.

Bedriftene venter en årslønnsvekst på 3,7 prosent. Det er en oppjustering fra forrige rapport i november, da anslaget lå på 3,3 prosent. «Mange av kontaktene synes det er uvanlig vanskelig å anslå lønnsveksten for inneværende år», skriver Norges Bank i rapporten.

Neste uke avholder Norges Bank årets andre rentemøte. Det er ventet at sentralbanken vil sette opp styringsrenten.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets, mener i likhet med økonomene fra Nordea at det nå er en overveiende sannsynlighet for en raskere renteoppgang enn det Norges Bank varslet i desember. Da antydet Norges Banks rentebane tre hevinger i år. Haugland tror det blir fire rentehevinger i år, og to rentehevinger neste år.

Tynger industrien

Undersøkelsen viser at industrien venter uendret vekst i tiden fremover. Enkelte bedrifter opplever å ha et konkurransefortrinn som følge av at energiprisene i Europa er enda høyere enn her hjemme.

Særlig industribedrifter, som har produkter innen fornybar energi, opplever økt etterspørsel.

«Samtidig er det uvanlig mange bedrifter som har kapasitetsskranker. I tillegg er det en del kontakter som karakteriserer markedet som avventende på grunn av svært høye råvarekostnader», skriver Norges Bank.

Jon Brenden, leder for bedriftsmarked i Nordea, mener at mange bedrifter har opplevd et kostnadssjokk på grunn av de høye kraftprisene, og nå også høye drivstoffpriser.

– Det er enkelte næringer som er sårbare for så kraftige utslag som vi ser nå, sier Brenden.

Oljeleverandørene melder om at aktiviteten har tiltatt. Særlig innen vedlikehold tiltar veksten, mens markedet for leteaktivitet fortsatt er svakt.

Usikker lønnsomhet

Bedriftenes lønnsomhet har vært bedre denne vinteren enn for ett år siden. Samtidig gir bedriftene uttrykk for at det kan bli utfordrende å opprettholde lønnsomheten i tiden fremover.

«Hos mange av bedriftene i bygg og anlegg og varehandelen dempes lønnsomheten av at prisene på innsatsvarene har økt mer enn utsalgsprisene. En del bedrifter oppgir dessuten at kraftig økning i energikostnadene har bidratt til å dempe lønnsomheten».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.