Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,75 prosent. Avgjørelsen er akkurat slik som norske økonomer på forhånd hadde ventet.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Behov for å øke videre

Sentralbanken skriver at det, slik de vurderer utsiktene, vil være behov for å øke rentene noe videre for å bringe inflasjonen ned mot målet.

Norges Bank synes arbeidsmarkedet ser ut til å ha vært litt strammere enn anslått på forrige rentemøte og at det fortsatt høyt press i norsk økonomi kan bidra til å holde prisveksten oppe.

«Det kunne tilsi å øke renten på dette møtet», skriver sentralbanken.

«På den annen side er det utsikter til lavere energipriser enn tidligere lagt til grunn, og de internasjonale prisimpulsene ser ut til å avta. Renten er hevet mye på kort tid, og pengepolitikken har begynt å virke innstrammende på økonomien. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen», skriver den videre.

Fem på rappen

Det er under halvannet år siden Norges Bank, da med tidligere sentralbanksjef Øystein Olsen i spissen, satt i gang den første av flere rentehevinger fra en periode med historiske nullrenter. Rentehevingene er nærmest kommet på løpende bånd siden. Før rentebeslutningen denne torsdagen var styringsrenten blitt satt opp på hvert eneste av de fem foregående rentemøtene.

Bakgrunnen for de raske renteoppgangene både her hjemme og ellers i verden er en prisvekst som har ligget høyt over sentralbankenes inflasjonsmål. Norges Bank har et inflasjonsmål på to prosent over tid, men de seneste månedene har prisveksten ligget flere prosentpoeng over dette.

Med rentehevingene forsøker sentralbankene å dempe veksten i økonomien, i håp om at det vil bremse inflasjonspresset. Men utfordringen er å få bukt med prisveksten, uten å kjøre økonomien i grøften – en såkalt «myk landing», som er blitt gjentatt stadig oftere av både sentralbanksjefer og økonomer den seneste tiden.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.