Svært få hadde ventet at Norges Bank ville endre styringsrenten nå i januar, og sentralbanksjef Øystein Olsen bød ikke på noen overraskelser da han la frem rentebeslutningen torsdag morgen: Styringsrenten ligger uendret på 0,75 prosent.

Denne ukens rentemøte var et mellommøte, hvor sentralbanken hverken holder pressekonferanse eller legger frem en ny økonomisk rapport.

Det er svært uvanlig at renten endres på disse møtene.

Renten skal opp i mars

Selv har sentralbanksjef Øystein Olsen sagt at det norske folk må forberede seg på at renten på boliglånene vil bli høyere fremover, og dette budskapet ble gjentatt torsdag morgen.

– Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier Olsen i en pressemelding, og sikter til rapporten han la frem i desember.

Dermed ligger det fremdeles an til at renten skal opp i mars, slik sentralbanken signaliserte før jul. Da vil trolig også boligrentene stige.

Styringsrenten, som settes av Norges Bank, har svært mye å si for hvilke renter bankene tilbyr på innskudd og lån. I september i fjor satte sentralbanken opp styringsrenten til 0,75 prosent, noe som var den første renteoppgangen på over syv år.

Da var bankene raske med å følge etter med rentehopp til sine lånekunder.

Lite endret siden sist

I en vurdering av de økonomiske utsiktene skriver sentralbankens hovedstyre at den økonomiske veksten ute i verden er i ferd med å avta, og at ny informasjon tyder på at utviklingen den siste tiden har vært svakere enn antatt i desember.

De legger vekt på at det fortsatt er stor usikkerhet knyttet til global handel, at vi enda ikke har fått en brexit-avtale, og at det har vært store svingninger i de finansielle markedene.

At kronen har svekket seg noe, er noe som isolert sett taler for en raskere renteoppgang.

Når det gjelder situasjonen i norsk økonomi, er situasjonen en annen.

– Veksten i fjerde kvartal kan bli noe høyere enn lagt til grunn, blant annet som følge av sterkere vekst innen jordbruk og fiske enn forutsatt, skriver hovedstyret.

Oljedirektoratet har kommet med nye anslag for oljeinvesteringene, og disse var høyere enn Norges Bank la til grunn før jul. I tillegg har inflasjonen vært litt høyere enn ventet.

Derfor konkluderer sentralbankens hovedstyre med at rentene fremdeles skal stige gradvis fremover. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sover femten netter på gaten for å kjøpe en vin til 50.000 kroner
7. februar slipper Polet rundt 446 forskjellige burgundere fordelt på 29 500 flasker. Den dyreste koster opp mot 50.000 kroner.
01:24
Publisert: