Styringsrenten holdes uendret på 0,5 prosent, fremgår det av Norges Banks rentebeslutning torsdag. Videre signaliserer sentralbanken at det går mot en ny renteheving i mars.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Renten ble hevet fra null til 0,25 prosent i september, og videre til 0,5 prosent i desember.

Denne ukens rentemøte var et såkalt mellomliggende møte, og det var ikke ventet at sentralbanken ville gjøre endringer nå. Men sammenlignet med desember, var denne ukens signaler om at det kommer en ny heving i mars, tydeligere.

I desember sa Olsen at «det er stor usikkerhet om det videre forløpet for pandemien og virkningene på økonomien. Men blir den økonomiske utviklingen om lag slik vi nå ser for oss, vil renten mest sannsynlig settes videre opp i mars».

Inflasjonen har steget

Torsdag melder Norges Bank at lettelser i smitteverntiltak trolig vil bidra til at den økonomiske veksten fortsetter.

«Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet» skriver sentralbanken i pressemeldingen.

Sentralbanken peker på at en gradvis normalisering av renten er forenelig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbyggingen av finansielle ubalanser, skriver Norges Bank.

«Komiteens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier at styringsrenten økes mot et mer normalt nivå.»

Venter fire rentehevinger

– Det var veldig ventet at renten skulle holdes uendret, spesielt etter signalene i desember om at renten skulle heves i mars.

Det sier Erica Dalstø, sjefstrateg i SEB. Hun peker på at Norges Bank i sin vurdering viser til optimisme rundt vaksinering, at omikron har et mindre farlig sykdomsforløp enn delta. Videre er også arbeidsledigheten lavere enn ventet.

Dermed virker det ikke aktuelt med pause i de planlagte rentehevingene på grunn av pandemien.

– Kjerneinflasjonen var riktignok betraktelig høyere. Sentralbanken nevner at det er et tegn til at inflasjonen stiger fortere enn Norges Bank har lagt til grunn. Ledigheten kommer heller ikke til å stige like mye som man har lagt til grunn, sier Dalstø og fortsetter:

– Utviklingen hittil, og signalene i dag, tyder på at rentebanen kan revideres opp noe for i år, med det er mye viktig data som kommer frem til mars.

Dataene det er snakk om, er bnp, inflasjonstall, registrert arbeidsledighet og Norges Banks regionale nettverk.

– Vi tror renten kommer til å heves fire ganger i år.

Øke renten raskere

Makroanalytikerne Kjetil Olsen og Dane Cekov i Nordea Markets tror at sentralbankens bekymring rundt «kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme», tilsier at Norges Bank vil øke renten raskere enn signalisert på desember-møtet.

– Vi mener sentralbanken har rett i å synliggjøre denne risikoen, og ser for oss en raskere oppgang i inflasjonen og lønnsveksten enn Norges Bank har gjort så langt, og fortsetter:

– Samlet sett støtter dagens uttalelse fra Norges Bank vårt langvarige syn på fire renteøkninger i år, skriver økonomene i en analyse.

Også sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror på fire rentehevinger i år.

– Som vi har skrevet i det siste, ser vi nå en god mulighet for at Norges Bank heller gjennomfører fire renteøkninger i år. Vi legger særlig vekt på at kapasitetsutnyttelsen, og ikke minst lønns- og prispresset, ser ut til å være sterkere enn antatt av Norges Bank, sier han.

Konsumprisindeksen har steget 5,3 prosent siste året, og kjerneinflasjonen er opp hele 1,8 prosent.

Det er blitt påpekt at 2022 blir året der Norge opplever et betydelig løft i inflasjonen, som følge av pandemien og de stigende energiprisene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.