Styringsrenten holdes i ro på 0,5 prosent. Det har et enstemmig hovedstyre i Norges Bank besluttet på ukens rentemøte, opplyser sentralbanken i en pressemelding klokken 10.00 torsdag.

Beslutningen var ventet. Samtlige av de 11 økonomene som TDN Direkt snakket med på forhånd ventet uendret rente.

Renten ble sist endret i mars i fjor, da den ble satt ned til dagens rekordlave nivå.

Fortsatt behov for lav rente

Sentralbanken peker på at det fortsatt er behov for en ekspansiv pengepolitikk. Rentene ute er lave og kapsitetsutnyttelsen i norsk økonomi er fortsatt litt lavere enn normalt. Samtidig er prisveksten godt under målet på 2,5 prosent og det er utsikter til at den vil holde seg lav også i årene fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding torsdag.

Raskere renteøkning

Norges Banks nye prognoser viser at renten vil bli satt opp raskere enn sentralbanken tidligere har varslet.

Prognosen for styringsrenten, den såkalte rentebanen, ligger på 0,5 prosent frem til høsten neste år og øker deretter gradvis.

Mens sentralbanken i september så for seg at første renteøkning mest sannsynlig ville komme sommeren 2019, viser den nye rentebanen at første renteøkning kan komme allerede mot slutten av neste år og helt sikkert vil være gjennomført innen utløpet av første kvartal 2019. Forutsetningen er som vanlig at økonomien utvikler seg slik sentralbanken skisserer i prognosene.

Signalene om raskere renteoppgang sender kronen markert sterkere torsdag. I minuttene etter at rentebeslutningen ble kjent klokken 10.00 ble kronen styrket med rundt 12 øre mot euroen.

En euro koster i skrivende stund 9,73 kroner, mot rundt 9,85 kroner like før beslutningen ble kjent. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Gammeldags jul
Julen var bedre før. Det har den alltid vært.
01:23
Publisert: