For tredje gang på rad kommer Norges Bank med en dobbel renteøkning. Styringsrenten på 2,25 prosent er det høyeste nivået siden 2011.

Som ventet kom Norges Bank med nok en stor økning torsdag da det ble klart at sentralbanken hever renten med 0,5 prosentpoeng.

Dermed er styringsrenten i Norge på 2,25 prosent, det høyeste nivået siden 2011. Dette er den sjette renteøkningen fra Norges Bank siden september i fjor og den tredje doble rentehevingen på rad.

Prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet. Arbeidsmarkedet er stramt, men ifølge Norges Bank er det tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Ny heving i november

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

– Vi har et klart og godt mandat. Det overordnede målet er lav og stabil inflasjon. Hvis målet er truet vil prioritere å få inflasjonen ned mot målet, men vi har god tradisjon for fleksibel inflasjonsstyring, sier Wolden Bache.

Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november. I prognosene er det lagt til grunn at styringsrenten øker til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

– Hvis det ser ut til at inflasjonen holder seg høy lenger enn vi nå anslår, kan det bli behov for en høyere rente. Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre, sier sentralbanksjefen.

I Norge var inflasjonen på 6,5 prosent i august, altså langt over målet på to prosent, og sentralbanksjef Ida Wolden Bache uttalte i august at det var «behov for en klart høyere rente for å dempe presset i norsk økonomi».

Prisene på strøm og andre energivarer har steget til historisk høye nivåer. Men også prisene på en rekke andre varer og tjenester stiger nå raskere enn normalt.

– Ser tydelige tegn til et omslag

– Mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp. Men ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere, sier Wolden-Bache.

På pressekonferansen uttaler også Wolden-Bache at Norges Bank nå ser tydelige tegn til et omslag i norsk økonomi, som hittil i år har vært kjennetegnet av det sterkeste arbeidsmarkedet på siden finanskrisen. For eksempel synes knappheten på arbeidskraft å ha avtatt noe, forteller Wolden-Bache.

– Vi har tidligere ventet en avdemping i økonomien utover høsten i år, men det ser nå ut til at økonomien har passert konjunkturtoppen, og at omslaget kan bli mer markert, sier hun.

– Høyere prisvekst her hjemme og utsikter til en svakere utvikling hos våre handelspartnere har bidratt til at vi har nedjustert anslagene for den økonomiske aktiviteten fremover, legger hun til.

Inflasjonsbølge

Bakteppet for de raske renteoppgangene de siste månedene har vært nettopp skyhøy prisvekst så å si verden over, og sentralbankene har gått kraftig til verks i kampen mot den høye inflasjonen.

Den norske rentebeskjeden kommer i kjølvannet av nok en heving på 0,75 prosentpoeng i USA onsdag kveld, og etter at Sverige tidligere i uken satte opp sin styringsrente med et helt prosentpoeng.

I USA har sentralbanksjef Jerome Powell flere ganger de siste månedene vært krystallklar på at rentene skal fortsette å stige helt frem til Fed ser tydelige tegn på at inflasjonen er på vei ned, en beskjed som ble gjentatt etter onsdagens rentebeskjed.

I Sverige ble det også varslet flere rentehevinger de kommende månedene, da sentralbanksjef Stefan Ingves la frem Riksbankens avgjørelse tirsdag denne uken.

Da Den europeiske sentralbanken (ECB) hevet renten med 0,5 prosentpoeng for to uker siden kom det også med varsler om flere hevinger fremover.

«Basert på nåværende markedsforhold venter ECB at renten kommer til å bli satt ytterligere opp på kommende møter, for å dempe etterspørselen og for å sikre at inflasjonsforventningene ikke fester seg på et høyt nivå», het det.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.