Norges Bank har som ventet besluttet å holde renten uendret på 0,5 prosent på denne ukens rentemøte.

Spenningen før rentemøtet har handlet om hvilke signaler sentralbanken gir rundt neste renteheving.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i september i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Mer hissig

Dette er i tråd med forrige rentebane, som er sentralbankens prognose for renteutviklingen, fra mars.

– Rentebanen viser fortsatt renteøkning i september. Samtidig ble rentebanen fremover, spesielt i 2020 og 2021, hevet. Vi hadde derimot ventet at banen her skulle senkes noe, sier analytiker Kyrre Aamdal i DNB Markets.

– Sentralbanken fremstår som mer hissig på renteøkninger nå enn den gjorde sist gang. Dette til tross for lavere inflasjon og at renten internasjonalt har avtatt, sier han.

Styringsrenten i Norge har vært uendret på 0,5 prosent siden mars 2016.

Kronestyrkelse

Kronen styrker seg på nyheten. I skrivende stund er den rundt to til tre øre sterkere mot euro enn i morgentimene.

– Markedet hadde nok langt på vei ventet at sentralbanken fortsatt skulle signalisere renteøkning i september. At renten skal heves såpass raskt videre, hadde nok ikke markedet tatt innover seg, sier Aamdal.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital understreker på sin side at endringene i rentebanen er marginale.

– Sentralbanken opprettholder strategien fra mars-møtet. Det innebærer en renteheving i september og ytterligere to rentehevinger per år i de neste årene, sier han.

– Oppmerksomheten i dag var rettet mot neste renteøkning. I markedet har det ikke vært fullt forventet at renten skulle opp i september. Derfor går kronen litt sterkere nå, sier Hov.

Medlemmene i DNs rentepanel er uenige om når renten bør settes opp: Strides om renteheving: – Jeg er helt uenig med dere (DN+) dn+

«Gradvis renteoppgang»

Torsdagens beslutning offentliggjøres sammen med nye prognoser for utviklingen i norsk økonomi.

Norges Bank skriver i sin begrunnelse at den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsier at lønns- og prisveksten etter hvert vil øke.

«Utsiktene for norsk økonomi tilsier at det snart vil være riktig å heve styringsrenten. Usikkerhet om virkningene av en høyere rente taler for å gå varsomt frem. Som i mars tilsier utsiktene og risikobildet samlet sett en gradvis renteoppgang i årene fremover», heter det i begrunnelsen.

Sentralbanken venter en vekst i økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt (bnp), på 2,0 prosent i år og 1,6 prosent til neste år. Kjerneinflasjonen er ventet å bli henholdsvis 1,3 og 1,5 prosent.

Norges Bank venter nå en oljepris på i gjennomsnitt 73 dollar fatet i år og 72, 69 og 66 dollar fatet de neste tre årene. I skrivende stunde er oljeprisen rundt 73,7 dollar fatet, opp fra rundt 67 dollar fatet ved nyttår. Oljeprisoppgangen er trukket frem som en viktig årsak til at sentralbanken snart kan heve renten til tross for at prisstigningen har vært lav. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Jeg vil vise at jeg har guts, selv om jeg kommer fra en slik familie
Katharina Andresen skal ta familiebedriften Ferd videre, men ønsker ikke å bli satt i bås som en arving.
02:06
Publisert: