Norges Bank hever styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, til 1,50 prosent.

– Slik vi vurderer risikobildet vil styringsrenten bli værende på dette nivået den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Olsen, som informerer om at avgjørelsen var enstemmig.

Norges Bank peker på at det går bra i norsk økonomi, noe som ble gjentatt av Olsen på pressekonferansen.

– Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er noe over et normalt nivå, etter vår vurdering. Arbeidsmarkedet ser derimot ut til å stramme seg litt mindre inn enn ventet, sier Ida Wolden Bache, direktør i pengepolitikk ved Norges Bank.

Kronen styrkes

Som følge av rentehevingen styrkes også den norske kronen. Mot euro styrkes kronen med noen øre, fra 9,898 før beslutningen til 9,83 få minutter etter at nyheten kom. Mot dollaren styrkes kronen med rundt fem øre til 8,98 kroner for én dollar. Etter litt over time valutakursene cirka tilbake på samme nivå som før rentebeslutningen.

Videre i meldingen fra Norges Bank begrunnes rentehevingen med at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier en litt høyere rente.

– Det siste året er styringsrenten satt opp, og pengepolitikken er blitt gradvis mindre ekspansiv. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet. Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Det tilsier isolert sett en høyere rente, heter det i meldingen.

Norges Bank peker også på at en høyere rente kan dempe faren for at gjeld og boligpriser igjen stiger raskt.

– Samtidig er rentenivået ute svært lavt, og det er betydelig usikkerhet om vekstutsiktene internasjonalt. Det taler for å gå forsiktig frem i rentesettingen.

Positiv

Joachim Bernhardsen i Nordea Markets beskriver rentehevingen som et «haukete» grep, mens Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, tror rentetoppen er nådd. Haukete er et begrep som ofte brukes om en strammere pengepolitikk.

– Dette kan bidra til høyere temperatur i boligmarkedet, men på den annen side vil en høy tilbudsside og klare utlånsrammer mest sannsynlig bidra til at markedsbalansen opprettholdes de nærmeste månedene. Dersom Finanstilsynets forslag om betydelige innstramninger i boliglånsforskriften gjennomføres, er det imidlertid mer sannsynlig at markedsbalansen forrykkes og utløser en priskorreksjon i 2020, sier Geving.

Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund er glad for beskjeden fra Norges Bank torsdag. Han mener norske husholdninger på sikt kan belage seg på et lavere rentenivå enn det man så for seg for et års tid siden.

– For ett år siden var signalet at styringsrenten vil toppe ut med 2,25 prosent. Med dette overrasker Norges Bank husholdningene positivt, sier han og legger til:

– Det knytter seg noe større spenning til utviklingen i oslomarkedet i året som kommer. Her er det utsikter til et noe mer presset marked i 2020 enn for landet for øvrig

Spenning i forkant

Det var i forkant knyttet stor spenning til torsdagens rentebeskjed.

Mens markedet og meglerhusene var delt i synet på om Norges Bank ville justere renten, var rådet til toppøkonomene i DNs rentepanel unisont: Renten burde ikke røres.

Årsaken er økt internasjonal uro, handelskonflikt og tegn til svakere økonomiske utvikling, som igjen har skapt usikkerhet for om – og hvor mye – Norges Bank kan heve renten.

Sentralbanksjef Øystein Olsen hevet styringsrenten til 1,25 prosent så sent som i juni. Da signaliserte Olsen at det ville komme nok en renteheving i løpet av året, fordi det går bra med norsk økonomi.

Ved augustmøte holdt han renten uendret, og gjentok at utsiktene ikke var vesentlig endret. Olsen la imidlertid til at «risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover». Dette sitatet har sådd tvil om hvorvidt det vil være rom for Norges Bank å øke renten.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets uttalte i forkant av rentebeslutningen torsdag at den negative utviklingen i internasjonal økonomi nøytraliseres av en rekordsvak kronekurs. Da vil man stå igjen med at realøkonomien er omtrent som ventet, mens inflasjonen er litt lavere.

På forhånd var økonomene delte i synet på Norges Bank kom til å heve renten. En gjennomgang gjennomført av TDN Direkt i forrige uke viste at fire av ni spurte meglerhus ventet at styringsrenten skulle bli satt opp, mens de resterende fem ventet at sentralbanken skulle holde styringsrenten uendret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.