Torsdag kommer tre viktige rentebeskjeder på løpende bånd. Både vår egen Norges Bank og sentralbankene hos to av våre viktigste handelspartnere, Sverige og eurosonen, forteller om sine beslutninger i løpet av en periode på bare noen timer:

  • Sveriges beslutning blir kjent torsdag klokken 09.30
  • Norges Banks beslutning blir kjent klokken 10.00
  • Den europeiske sentralbanken ECBs beslutning blir kjent klokken 13.45

Det er ikke ventet nye signaler fra hverken den norske eller svenske sentralbanken denne gangen. Her hjemme har Norges Bank et såkalt mellommøte, uten pengepolitisk rapport med nye prognoser og uten pressekonferanse etter at beslutningen blir gjort kjent.

«Ganske kjedelig»

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener en renteendring er nærmest utenkelig etter at hovedstyret etter forrige møte i september gjorde det klart at renten kommer til å bli liggende på dagens nivå i alle fall frem til september neste år.

– Møtet blir derfor antagelig ganske kjedelig, skriver Bruce i morgenrapporten fra meglerhuset mandag.

– Det eneste pengepolitiske signalet vi får er styrets vurdering som oppsummerer nyhetene siden sist. I den regner vi med at styret sier at ting i sum har gått om lag som ventet slik som de gjorde på forrige mellommøtet i mai, skriver han.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror heller ikke på noen nyheter etter møtet og kaller det en «walkover» for Norges Bank.

– Vi forventer ingen nye pengepolitiske signaler, skriver Hov i en oppdatering mandag.

Det er heller ikke ventet at den svenske sentralbanken Riksbanken kommer med nye signaler torsdag morgen.

– Både vi og markedet regner med at Riksbanken venter på beskjeden fra ECB senere på samme dag før man gir beskjed om eventuelle endringer i planene for pengepolitikken i 2018, noe som – bank i bordet – taler for at torsdagens beskjed blir en ikke-hendelse, skriver Olle Holmgren i morgenrapporten fra det svenske meglerhuset SEB mandag.

«Sentral premissleverandør»

Oppmerksomheten kommer derfor i stor grad til å rettes mot rentebeskjeden fra sentralbanken som sjeføkonom Kjersti Haugland kaller «en sentral premissleverandør for både svensk og norsk pengepolitikk»: Den europeiske sentralbanken ECB.

Sentralbanksjef Mario Draghi har tidligere hintet om at det kan komme signaler om sentralbankens program for oppkjøp av verdipapirer i markedene. For tiden kjøper sentralbanken gjeld for 60 milliarder euro hver måned. Sentralbanken har besluttet at kjøpene skal fortsette frem til nyttår, eller så lenge det er behov for det.

Sentralbankens kjøp bidrar til å presse prisene på gjelden opp, og dermed rentene ned. På denne måten påvirker sentralbanken renten på lån med lengre løpetider, som den normalt ikke har særlig stor påvirkning på gjennom den ordinære rentepolitikken.

– Etter alle solemerker vil Draghi og co. annonsere en videreføring av verdipapirkjøpsprogrammet APP, men spørsmålet er hvilken plan som vil legges frem, skriver DNB Markets' sjeføkonom Haugland i morgenrapporten fra meglerhuset mandag.

Ifølge Haugland tror noen aktører at det kommer en plan der sentralbanken skisserer at kjøpene skal trappes forsiktig ned til null i løpet av 2018.

– Vi tror ECB velger å beholde mest mulig fleksibilitet, og at sentralbanken trapper ned månedlige kjøp med 20 milliarder fra inngangen av året til utgangen av juni 2018 uten en konkret exitplan. Når det er sagt, så forventer vi at verdipapirkjøpsprogrammet vil ende opp med å bli trappet ned til null på høsten, skriver Haugland. (Vilkår)

– Det er en siste mulighet, men den er ikke så digg
OL-mester Øystein «Pølsa» Pettersens tips for utforkjøring på rulleski.
02:19
Publisert: