Konsumprisindeksen i Norge var på 1,6 prosent på årsbasis i september, mot ventet 1,7 prosent, viser tall lagt frem av Statistisk sentralbyrå (SSB) tirsdag.

Kjerneinflasjonen, som viser den underliggende prisveksten, var på 1,0 prosent på årsbasis i september, mot ventet 1,2 prosent. Det er denne Norges Bank legger mest vekt på. Etter at tallene kom svekket kronen seg med rundt to øre mot euroen, og en euro koster nå 9,39 kroner.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets mener inflasjonstallene er svake.

– Dette er lave tall, selv om det er litt opp fra forrige måned. Matprisene er veldig svake, de er ned nesten to prosent. Det er tydeligvis veldig sterk priskonkurranse blant matvarekjedene. Det er det som gjorde at inflasjonen ikke kom noe opp igjen, sier Bruce.

Prisene på matvarer har det siste året falt med 1,9 prosent og er, sammen med prisene på møbler og husholdningsartikler, det som trekker konsumprisindeksen ned.

Kan blir tyngre for sentralbanken

Bruce peker på at inflasjonstallene kom inn noe svakere enn hva Norges Bank har sett for seg. Sentralbanken ventet i likhet med konsensus en kjerneinflasjon på 1,2 prosent på årsbasis i september. Samtidig viser Bruce til at tallene svinger, og han er usikker på hvor mye vekt Norges Bank legger på en enkeltmåned.

– Men det er klart at hvis inflasjonen holder seg så lav, tar det lengre tid før en renteøkning kommer, sier han.

Sjefanalytikeren tror sentralbanken vil begynne å snakke om en renteøkning neste år, men han tror ikke renten vil settes opp. Nordea Markets venter først en renteøkning i 2019.

– Dersom inflasjonen holder seg så lav som dette her, er det klart det blir tyngre for Norges Bank å begynne å tenke på en renteøkning, understreker Bruce.

Ser ikke renteøkning før i 2019

Også seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets viser til at tendensen i inflasjonen er lav.

– Det er for så vidt i tråd med Norges Banks syn, men den hadde nok sett for seg at vi skulle ha litt mer fart i inflasjonen. De startet denne perioden etter en ny pengepolitisk rapport med overvurdering av inflasjonsbildet, sier han.

– Det understøtter synet som Norges Bank har lagt frem om at det vil ta lang tid før rentene kommer opp. En for raskt oppgang eller for mange signaler om en renteoppgang kan gi en sterk krone som kan gi ytterligere press ned på inflasjonen, sier Aamdal.

Norges Bank har signalisert at første renteøkning trolig kommer i midten av 2019.

– Dagens tall tyder på at den ikke trenger å være noe tidligere ute, sier Aamdal.

DNB Markets venter at første renteøkning kommer i september 2019. (Vilkår)

Bitcoins forklart på to minutter
DNs journalist forklarer hva bitcoins er.
02:14
Publisert: