Norges Bank har ikke overraskende besluttet å holde styringsrenten i ro på 0,50 prosent på ukens møte i hovedstyret.

Sentralbanken offentliggjør rentebeslutningen sammen med nye prognoser for norsk økonomi i «Pengepolitisk rapport», som gis ut fire ganger i året.

Norges Bank venter nå en raskere renteøkning enn tidligere signalisert.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp etter sommeren i år, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Kronen styrker seg på nyheten. Én euro kostet før publiseringen 9,56 kroner, mot 9,52 kroner like etter.

I september

Ifølge seniorøkonom Halfdan Grangård i Handelsbanken Capital Markets viser den nye prognosen at en renteheving er fullt priset i september. Han anslår at det før dette er 15 prosent sannsynlighet for renteheving i juni og 30 prosent i august.

– Nå er det altså mest sannsynlig at renteøkningen kommer i september, sier Grangård.

Sentralbanken skriver at veksten her hjemme ser ut til å bli noe sterkere enn tidligere ventet.

«Den underliggende prisveksten er lav, men høyere kapasitetsutnytting vil trolig bidra til at veksten i priser og lønninger etter hvert øker», heter det i torsdagens pressemelding.

Saken fortsetter under grafikken

Nytt inflasjonsmål

Det var på forhånd ventet at sentralbanken ville holde styringsrenten i ro. Samtidig trodde mange på en oppjustering av sentralbankens prognose for renteutviklingen, den såkalte rentebanen.

For snart to uker siden slo Finansdepartementet fast at inflasjonsmålet i Norge heretter skal være to prosent. Målet var tidligere 2,5 prosent.

Denne ukens rentemøte var det første etter omleggingen, som umiddelbart førte til at kronen styrket seg.

Det har vært knyttet stor spenning til hva sentralbanksjef Olsen vil si om det nye inflasjonsmålet.

«Den nye forskriften vil ikke føre til vesentlige endringer i utøvelsen av pengepolitikken. Inflasjonsstyringen er fleksibel med vekt på utviklingen i produksjon og sysselsetting. Et lavere måltall har i seg selv liten betydning for renteutsiktene den nærmeste tiden», heter det i pressemeldingen torsdag formiddag.

Spekulasjoner

Renteprognosen fra desember viste at renten først skulle stige mot slutten av året. Mens en oppjustering av rentebanen på kort sikt var ventet, har det vært spekulert på om det nye inflasjonsmålet vil bety en mindre kraftig renteoppgang enn ellers – det vil si lavere renter på sikt.

- Nå er rentebanen hevet ved utgangen av 2020 i forhold til forrige gang, og den fortsetter å stige ganske bra inn i 2021, påpeker Grangård i Handelsbanken Capital Markets.

– Så det ser ut som det nye inflasjonsmålet ikke har fått all verdens effekt, men at det er lange renter internasjonalt som har trukket opp sentralbankens rentebane, sier han.

Kjerneinflasjonen

Inflasjonsmålet innebærer at Norges Bank skal sette styringsrenten for å sikre en prisstigning (inflasjon) som over tid er nær 2,0 prosent, målt ved konsumprisindeksen.

Norges Bank følger med på kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer. I februar økte kjerneinflasjonen med 1,4 prosent på årsbasis og 0,8 prosent på månedsbasis. Dette var en oppgang fra 1,1 prosent i januar, mens Norges Bank har hatt et anslag på 1,7 prosent.

Styringsrenten i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Renten har ligget på 0,50 prosent siden mars 2016. I 2018 er antallet rentemøter økt fra seks til åtte. (Vilkår)

Meretes Utvalgte: Nytt røverkjøp fra Contino
Perfekt til lam, er kun 480 flasker tilgjengelig. Først til mølla.....
01:13
Publisert: