Artikkelen oppdateres. 

Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent, opplyser sentralbanken i en pressemelding torsdag. 

Renten har vært uendret siden mars ifjor, da den ble kuttet fra 0,75 til 0,50 prosent. 

På forhånd ventet 12 av 12 økonomer en uendret rente, ifølge TDN Finans. 

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding. 

Boligpriser og gjeld hindrer rentekutt 

Sentralbanken viser til at forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har økt siden september. 

– Oljeprisen har økt og er noe høyere enn ventet, mens kronen har styrket seg mer enn lagt til grunn. Det er utsikter til at prisveksten blir lavere enn anslått og til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg noe langsommere opp enn ventet i september, heter det i pressemeldingen. 

Norges Bank viser også til at utsiktene for konsumprisindeksen og kapasitetsutnyttingen isolert sett taler for en lavere styringsrente. Samtidig mener sentralbanken at den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld økt faren for en brå nedgang i etterspørselen frem i tid. 

– En lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart. Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt fram i rentesettingen, heter det. 

Venter høyere boliglånsrenter 

I Norges Banks pengepolitiske rapport viser den til at flere banker har økt boliglånsrentene noe de siste månedene. Sentralbanken venter at husholdningenes utlånsrenter ventes å ligge høyere den nærmeste tiden, enn det den la til grunn i september. 

I tillegg viser Norges Bank til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg langsommere opp enn anslått i september. Den trekker frem at utsikter til lavere oljeinvesteringen til neste år vil bidra til å dempe veksten. Imidlertid pekes det på at statsbudsjettet for neste år tilsier en ekspansiv finanspolitikk i årene som kommer. 

Oppjusterer boligprisanslag 

Sentralbanken venter at veksten i boligprisene vil holde seg høy den nærmeste tiden, for deretter å avta. På kort sikt er anslagene noe høyere enn i forrige Pengepolitisk rapport. 

– Det skyldes blant annet at boligprisene har steget mer enn ventet, heter det. 

Høyere vekst i boligprisene innebærer at husholdningenes gjeld anslås å øke, påpekes det. 

– Prognosene tilsier at husholdningenes gjeld vil vokse mer enn deres disponible inntekt, slik at gjeldsbelastningen øker. Lave renter fører til at husholdningenes rentebelastning likevel holder seg lav den nærmeste tiden, men det er utsikter til at rentebelastningen vil øke utover i prognoseperioden, skriver sentralbanken. 

Senker anslag på oljeinvesteringer 

Norges Bank venter at oljeinvesteringene vil falle med 15 prosent i år og med 11 prosent neste år. 

– Vi venter at investeringene vil ta seg noe opp i 2018 og 2019. Investeringsnivået i slutten av prognoseperioden er tre prosent lavere enn tidligere anslått, heter det i rapporten. 

I september anslo sentralbanken en nedgang i oljeinvesteringene på 4,2 prosent i 2017, og en uendret uvtikling i 2018. For 2019 anslo de en oppgang på 3,0 prosent.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Wærsted: - Har tenkt på å slutte
Styreleder Gunn Wærsted innrømmer at det har vært en krevende høst og at hun underveis i bråket rundt Telenor har vurdert å trekke seg som styreleder.
00:50
Publisert: