Aktiviteten i norsk økonomi er for tiden høy. Men bedriftene tror at veksten vil avta det neste halvåret, som følge av høy prisvekst, begrenset tilgang på innsatsvarer og knapphet på arbeidskraft.

– Det viktigste fra denne rapporten er at bedriftene svarer at det er omfattende kapasitetsbegrensninger i økonomien, sier sjeføkonom i Akershus Eiendom Kari Due-Andresen.

Det norske arbeidsmarkedet er svært stramt, og over halvparten av bedriftene svarer at de har problemer med å få tak i arbeidskraft. I mai kom arbeidsledigheten inn på 1,6 prosent – det laveste nivået siden 2008.

Knappheten på arbeidere har ført til stor kamp blant bedriftene, noe som har gitt en betydelig økning i lønnsveksten det siste året. Bedriftene melder samtidig at de venter enda sterkere lønns- og prisvekst fremover.

– Alle næringer, utenom varehandelen, opplever økende kostnadspress. De fleste bedrifter har justert opp utsalgsprisene kraftig, og venter å oppjustere videre fremover, sier hun.

Andelen bedrifter som har kapasitetsbegrensninger har tiltatt det siste året, og økte videre gjennom våren. I mai hadde mer enn seks av ti bedrifter full kapasitetsutnytting – den høyeste andelen siden høsten 2007.

Mange bedrifter påvirkes samtidig av at vareflyten i økonomien ikke er like god som før.

Nær seks av ti bedrifter svarer at tilgangen på innsatsvarer er dårligere enn ved årsskiftet, der rundt en tredjedel tror mangel på innsatsvarer vil ha en negativ effekt på aktiviteten det neste halvåret.

Oppsiderisiko for renten

Andelen er spesielt høy for bedriftene i bygg- og anleggsnæringen og i industrien.

Krigen i Ukraina ser ut til å forsterke både logistikkutfordringene og varemangelen, og rundt halvparten av alle bedriftene oppgir at krigen i Ukraina har ført til vanskeligere tilgang på varer.

Arbeidsledigheten som kom inn i mai er langt under Norges Banks tidligere estimat. Det samme gjelder for kjerneinflasjonen, som kom inn på 3,4 prosent i forrige måned, er ikke bare over inflasjonsmålet til Norges Bank, men ligger samtidig langt over sentralbankens tidligere estimater.

Stadig flere analysehus tar nå til orde for en oppjustering av renteutsiktene og en dobbel renteheving på møtet i juni. I forrige uke kom SSB med oppdaterte estimater for norsk økonomi, der de slår fast at Norges Bank vil øke renten dobbelt på junimøtet.

Det samme tar Due-Andresen i Akershus Eiendom til orde for.

– Jeg tror denne rapporten er nok en faktor som bidrar til en oppjustering av renteutsiktene ved neste rentemøte. Norges Bank legger mye vekt på denne rapporten, og utsiktene for kostnader og priser er vesentlig høyere nå enn det sentralbanken har lagt til grunn tidligere, sier hun.

Norges Bank signaliserte på forrige rentemøte at det sentralbanken mest sannsynlig vil heve renten med 0,25 prosentpoeng på rentemøte i juni.

– Nå bør de sette opp renten med 0,5 prosentpoeng, slår Due-Andresen fast.

– Stort press

Økonomene i Nordea er derimot ikke enige.

– Rapporten viser klare tegn til at økonomien er under stort press, der behovet for renteøkninger er betydelig. Lønnsveksten er samtidig forsiktig oppjustert, og vi ser ingen klare tegn til lønns- og prisspiraler, noe som ikke taler for at Norges Bank trenger å heve renten dobbelt i juni, står det i en kommentar fra banken.

Selv om Nordea ikke ser for seg en dobbel renteøkning i juni, tror banken likevel at rentebanen vil bli oppjustert på kommende møte.

Rentebanen til Norges Bank viser hvordan sentralbanken selv vurderer renteutsiktene fremover.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.