Fredag publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) nye tall for prisstigningen. Dette er de siste viktige nøkkeltallene, før sentralbanken til neste uke holder rentemøte og legger frem nye prognoser for økonomien.

De ferske tallene viser at:

  • Konsumprisindeksen (kpi) var opp 2,2 prosent på årsbasis i februar. På månedsbasis var prisene opp 0,9 prosent.
  • Kjerneinflasjonen, som er utviklingen i konsumprisene justert for energivarer og avgiftsendringer (se faktaboks), økte med 1,4 prosent på årsbasis i februar. På månedsbasis steg kjerneinflasjonen med 0,8 prosent.

Økte priser på mat, elektrisitet og transporttjenester bidro mest til månedsveksten i konsumprisindeksen, opplyser byrået.

Kronestyrkelse

Norges Bank ser til kjerneinflasjonen når renten skal settes.

Sentralbanken har et anslag på 1,7 prosent. Selv om prisstigningen nå er litt svakere enn dette, er det en oppgang fra 1,1 prosent i januar.

Fredag styrket kronen seg umiddelbart rundt 0,33 prosent etter at SSB publiserte tallene.

– Etter et veldig lavt utfall i januar, kom kjerneinflasjonen nå opp, og litt mer enn konsensus ventet, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets.

Markedet ventet en kjerneinflasjon på rundt 1,3 prosent, mens DNB Markets hadde et anslag på 1,5 prosent.

Senket inflasjonsmålet

Tidligere i måneden ble det kjent at inflasjonsmålet til Norges Bank er senkes til to prosent. Målet har siden 2001 vært 2,5 prosent.

Ifølge sentralbankens rentebane fra desember skal styringsrenten bli liggende på 0,5 prosent i alle fall frem til neste høst. Den første renteoppgangen kommer med sikkerhet innen første kvartal neste år, viser prognosen.

– Nå er ikke avstanden til målet like stor, men jeg tror ikke dagens tall kommer som noen overraskelse på Norges Bank. Sentralbanken har nok allerede lagt opp til en rentebane som er høyere enn den var i desember. Det at inflasjonen allerede har skuffet, kommer til å dempe løftet i rentebanen, sier Haugland.

DNB Markets tror sentralbanken vil signalisere 50 prosent sannsynlighet for renteøkning i september. Meglerhuset ser for seg at rentehevingen er fullt priset inn på desembermøtet.

Ulike faktorer

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets viser til at internasjonale renter har steget siden desember.

– Dette bidrar til at Norges Bank kan følge etter. I tillegg er vekstutsiktene her hjemme sterkere enn det sentralbanken har sett for seg, sier han og peker på signalene fra Regionalt nettverk tidligere i uken.

– Samtidig er inflasjonen fremdeles svakere enn det sentralbanken har sett for seg, sier han

Seniorøkonomen mener at disse tre faktorene i sum tilsier en oppjustert rentebane til neste uke.

– Vi tror det blir signalisert en sannsynlighetsovervekt for en renteheving i september, men at rentehevingen ikke er fullt priset før desembermøtet, sier han.

Norges Bank legger frem sin rentebeslutning 15. mars.(Vilkår)

Vet du hva mansplaining er?
På She-konferansen i Oslo møtte DN kvinnelige ledere og entreprenører som har opplevd mansplaining.
02:21
Publisert: