Norges Bank satte torsdag formiddag opp styringsrenten med 0,25 prosentpoeng, akkurat slik det var ventet på forhånd.

Det betyr at styringsrenten i Norge er på 3,25 prosent, det høyeste nivået siden 2008. Dagens heving er den tiende siden renten først ble satt opp fra null høsten 2021.

– Dersom kronen holder seg svakere enn lagt til grunn eller presset i økonomien vedvarer, kan det bli nødvendig med en høyere rente enn vi tidligere har sett for oss, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Det varsles at styringsrenten mest sannsynlig vil settes videre opp i juni. Dagens møte er et såkalt mellommøte i Norges Bank, som betyr at det ikke kommer nye prognoser eller en pengepolitisk rapport.

Behov for høyere rente

I en pressemelding skriver Norges Bank at den pengepolitiske komiteens vurdering er slik at det fortsatt er behov for en høyere rente for å dempe inflasjonen, som i mars var på 6,5 prosent på årsbasis.

– Veksten i norsk økonomi har avtatt, men aktiviteten er fortsatt høy. Arbeidsmarkedet er stramt, og lønnsveksten ser ut til å bli høyere enn i fjor, skriver sentralbanken.

Norges Bank understreker at det videre forløpet for styringsrenten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Siden forrige rentebeslutning i mars har den økonomiske aktiviteten vært om lag som ventet og den underliggende prisveksten vært som anslått.

Oppgangen i lønnsveksten og svekkelsen av kronen vil bidra til å holde prisveksten oppe fremover, skriver sentralbanken. Norges Bank er tydelige på at kronen er blitt svakere enn anslått.

Etter frontfagsoppgjøret som nylig ble avklart ble det enighet om en ramme for lønnsveksten på 5,2 prosent i år. Kombinert med en ramme på 5,4 prosent i kommunesektoren tror Norges Bank at dette samlet kan tyde på at årslønnsveksten vil bli litt høyere enn anslått i mars.

En måned siden forrige heving

Avgjørelsen fra Norges Bank kommer dagen etter at Federal Reserve i USA satte opp renten med 0,25 prosentpoeng og bare noen timer før Den europeiske sentralbanken kommer med sin beslutning.

Det er bare en drøy måned siden sentralbankens forrige rentebeslutning. I slutten av mars ble styringsrenten hevet fra 2,75 prosent til tre prosent og Ida Wolden Bache var da tydelig på at det sannsynligvis ville bli en heving på dagens møte.

På møtet i mars ble årets første pengepolitiske rapport også lagt frem, og Norges Bank venter en rentetopp på 3,6 prosent i løpet av året.

Opptakten til dagens møte har vært en stadig svak norsk krone, fornyet uro i banksektoren i USA og fortsatte kronesalg fra Norges Bank.

Særlig har kronesalgene blitt møtt med sterkere og sterkere kritikk den siste tiden, hvor flere har ment at de har vært en viktig grunn til hvorfor den norske kronen har svekket seg så mye. En svak norsk valuta var også tema i mars, hvor Wolden Bache uttalte at sentralbanken la til grunn at kronen vil styrke seg noe fremover.

– Blant annet fordi vi ser den svekkelsen den siste tiden i sammenheng med den uroen vi har hatt i finansmarkedene. Vi legger til grunn at det etter hvert vil avta, sa sentralbanksjefen.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.