Kronen styrkes markert på nye signaler fra Norges Bank torsdag. Sentralbanken holdt renten uendret, men signaliserte samtidig at renten kan komme opp allerede i desember neste år.

Etter at rentebeslutningen og prognosen for den videre renteutviklingen, den såkalte rentebanen, ble kjent klokken 10.00 torsdag formiddag ble kronen umiddelbart styrket med rundt én prosent eller i overkant av 13 øre mot euroen.

Mens en euro ble handlet til rundt 9,85 kroner like i forkant av rentebeskjeden, handles den nå til rundt 9,73 kroner. I løpet av handelen har kronen vært handlet så sterkt som til i underkant av 9,71 for euroen.

– Seeing is believing, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. Hun mener den kraftige kronestyrkelsen er rimelig med tanke på at markedet har vært svært avventende i forkant av beslutningen, selv om mye har tydet på at renteprognosen ville bli oppjustert.

– Når Norges Bank nå leverer, så går kronen, sier Blomgren.

Hun mener den nye rentebanen indikerer at det er rundt 60 prosent sannsynlighet for at renten kommer opp i desember neste år og at det er 100 prosent sannsynlig at den er hevet innen utgangen av første kvartal 2019.

Også senioranalytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets peker på at Norges Bank nå signaliserer at første renteøkning kommer helt mot slutten av neste år.

– Dette bør være haukaktig for markedet, spesielt for valutamarkedet, skriver Bernhardsen i en oppdatering. «Haukaktig» er et uttrykk som brukes for å beskrive at utviklingen trekker i retning av høyere rente. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tiggerstaden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Stjerneguttene i Lucia-toget bærer en av Norges eldste juletradisjoner. På 1800-tallet ble de forbudt.
01:00
Publisert: