Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt som ventet renten uendret i dag.

Den norske styringsrenten er 0,50 prosent, et nivå den har ligget på siden rentemøtet i mars 2016. Da ble renten senket fra 0,75 prosent.

- Pengepolitikken er ekspansiv og understøtter omstillingene i norsk økonomi. Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Det var knyttet mest spenning til eventuelle endringer i rentebanen i dag. Norges Bank tar ned rentebanen. 

Mer sannsynlig at renten settes ned enn opp

Pengepolitisk rapport ble også lagt frem i dag. I denne rapporten presenteres rentebanen, sentralbankens prognose for den videre utviklingen i renten.

Prognosen for styringsrenten i rapporten ligger nær 0,5 prosent de nærmeste årene.

- Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp i tiden som kommer, skriver Norges Bank i pressemeldingen.

Prognosen er lite endret fra forrige rapport, men tilsier at renten vil holde seg nær dagens nivå noe lenger enn tidligere anslått, skriver Norges Bank i en pressemelding.

Inflasjonen taler for lavere rente 

Sentralbanken har også denne gangen veid flere faktorer mot hverandre i rentesettingen. 

På den ene siden viser sentralbanken til at det er utsikter til at inflasjonen vil bli lavere enn tidligere ventet. Prisveksten har den siste tiden vært signifikant lavere enn Norges Banks anslag. Inflasjonen for februar kom ut ett prosentpoeng under Norges Banks anslag

- Det tilsier isolert sett en lavere styringsrente i tiden som kommer, skriver Norges Bank i en pressemelding. 

På den annen side peker Norges Bank på at oppgangen i realøkonomien ut til å ha fått feste, og arbeidsledigheten har avtatt. 

- Inflasjonsforventningene synes godt forankret. Med en styringsrente nær dagens nivå er det utsikter til at prisveksten etter hvert vil ta seg opp igjen, skriver sentralbanken. 

Hensynet til boligmarkedet veier også med i betraktningen. 

- En enda lavere styringsrente vil kunne føre til at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart, skriver sentralbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Derfor reiser norske mediesjefer til Austin igjen og igjen og igjen
Denne uken har en rekke norske medie-topper vært på teknologimessen South by Southwest i Texas.
02:24
Publisert: