Sentralbanksjef Øystein Olsen kutter styringsrenten med en kvart prosentpoeng til rekordlave null prosent.

- Slik komiteen nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten vil bli satt ytterligere ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Olsen vil ikke utelukke at styringsrenten kan bli negativ, men han signaliserer at det skal mye til for at de nå skal kutte renten enda mer.

Sentralbanken skriver i en pressemelding at aktiviteten i norsk økonomi har falt brått som følge av koronapandemien, og at nedgangen forsterkes av at også landene rundt oss rammes og at oljeprisen har falt kraftig.

Spår rekordlav boliglånsrente

Norges Bank har kuttet styringsrenten med 1,25 prosentpoeng denne våren, og noterer seg i rapporten at bankene kun har kuttet boliglånsrenten til sine kunder med rundt 0,85 prosentpoeng.

- Vi legger til grunn at kuttet i styringsrenten gir gjennomslag i lavere bankrenter, sier Olsen.

Sentralbanken skriver at de anslår en boliglånsrente på rundt 1,75 prosent i årene fremover.

Olsen vil likevel ikke komme med noen formaning til bankene.

- Dersom rentekuttet ikke får bankene til å kutte boliglånsrentene til sine kunder, hvordan påvirker det pengepolitikken fremover?

- Da noterer vi oss det til neste rentemøtet, som er allerede i juni, sier Olsen.

Kan dempe nedgangen

Videre skriver sentralbanken at den økonomiske aktiviteten er ventet å ta seg opp, men at det trolig vil ta tid før produksjonen og sysselsettingen er tilbake på samme nivå som før pandemien.

«Lave renter kan ikke forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men bidrar til å dempe tilbakeslaget. Etter hvert som situasjonen normaliseres, vil lave renter bidra til at aktiviteten tar seg raskere opp. Det kan redusere risikoen for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå», skriver sentralbanken.

Spår boligprisfall

Norges Bank spår at norsk økonomi vil krympe med 5,2 prosent i år, noe som er et noe mer optimistisk anslag enn andre prognosemakere har kommet med.

Samtidig tror sentralbanken at oljeinvesteringen skal falle med 9,0 prosent i år, 14,9 prosent til neste år, og at oljeinvesteringene skal fortsette å falle også i 2022 og 2023.

Sentralbanken tror også at boligprisene vil falle med 1,8 prosent i år og 1,0 prosent til neste år. Boligprisene steg med 0,5 prosent i april og er nå opp 3,4 prosent så langt i år, og må derfor falle rundt fem prosent for å komme ned på anslaget til sentralbanken.

Overrasket nesten alle

På forhånd hadde svært få ventet at sentralbankesjefen skulle kutte renten denne gangen, etter at han i løpet av mars måned kuttet styringsrenten med hele 1,25 prosentpoeng i form av ekstraordinære krisekutt.

Av de norske økonomene var det kun Kari Due-Andresen i Handelsbanken som spådde rentekutt denne uken.

Alle andre spådde at renten ville bli liggende på rekordlave 0,25 prosentpoeng, fordi sentralbanksjefen sist sa at terskelen for å kutte styringsrenten til null var høy.

Rentemøtet i mai er vanligvis et såkalt mellommøte uten en ny økonomisk analyse, men på grunn av de ekstraordinære tidene, og at den forrige analysen til sentralbanken i stor grad er utdatert allerede, la Øystein Olsen frem nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi torsdag morgen. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.