Norges Bank holdt som ventet styringsrenten i ro på 0,5 prosent på rentemøtet denne uken. Der vil den bli liggende i alle fall frem til neste høst, ifølge renteprognosen som ble lagt frem i forbindelse med at rentebeslutningen ble kjent torsdag.

Den nye renteprognosen, den såkalte rentebanen, viser at renten kan stige allerede mot slutten av neste år. Samtidig varsler sentralbanken at renten deretter vil stige i raskere takt enn tidligere planlagt.

Rentebanen skisserer utviklingen i renten gitt at økonomien utvikler seg slik sentralbanken nå ser for seg.

Ifølge sjefstrateg Erica Blomgren i SEB viser prognosen nå at det er rundt 60 prosent sannsynlighet for at første renteøkning kommer allerede i desember neste år. Innen utgangen av første kvartal 2019 er det 100 prosent sannsynlighet for at renten er økt, ifølge den nye rentebanen.

Den forrige rente rentebanen indikerte at renten mest sannsynlig ville bli økt sommeren 2019. Tidspunktet for første renteøkning er dermed fremskyndet med rundt et halvår. (Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Tiggerstaden
Kjetil Wiedswangs julekalender: Stjerneguttene i Lucia-toget bærer en av Norges eldste juletradisjoner. På 1800-tallet ble de forbudt.
01:00
Publisert: