Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent. Sentralbanken mener det kraftige økonomiske tilbakeslaget og stor usikkerhet om den videre utviklingen tilsier at renten holdes i ro.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Kronen styrkes noe mot euro og dollar etter rentebeslutningen. Én euro koster 10,23 kroner rundt klokken 12.30 torsdag. Kronen har ikke vært så sterk mot euro på nær ett år. Dollaren handles for 8,44 kroner. Sammenlignet med onsdag har dollaren blitt rundt seks øre billigere.

Følg valutakursene i DN Investor.

Alle pressemeldingene Norges Bank har publisert siden den reduserte renten til null i mai har inneholdt setningen om at «styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover».

Sentralbanksjef Øystein Olsen legger torsdag frem Norges Banks rentebeslutning.
Sentralbanksjef Øystein Olsen legger torsdag frem Norges Banks rentebeslutning. (Foto: Stian Lysberg Solum)

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener rentebeslutningen og pressemeldingen fra sentralbanken var som ventet, og viser til at Norges Bank ikke gir noen nye signaler.

– Norges Bank konkluderer med at den økonomiske utviklingen siden desember er i tråd med anslagene, sier hun.

I pressemeldingen påpeker sentralbanken at den underliggende inflasjonen er over målet på to prosent. Tolvmånedersveksten i kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er et mål for den underliggende utviklingen i konsumprisene, var på tre prosent i desember, ifølge SSB. Norges Bank venter imidlertid at den siste tids kronestyrkelse, samt utsikter til lav lønnsvekst, vil føre til at kjerneinflasjonen avtar fremover.

Usikkerhetsfaktor

Sentralbanken viser til at aktiviteten i økonomien falt mot slutten av 2020, etter flere måneder med oppgang. I tillegg påpekes det at boligprisene har fortsatt å stige.

– Gjeninnhentingen i økonomien bremses nå av den økte smitten og strengere smittevern. Samtidig har vaksineringen kommet godt i gang, og den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021, heter det i pressemeldingen.

Haugland tror Norges Bank er bekymret for at nedstengingen av samfunnet vil påvirke økonomien i en lengre periode enn tidligere antatt.

– Det er en av de mange usikkerhetsfaktorene som Norges Bank må ta høyde for. Det er usikkerhet knyttet til hvor lang tid det tar før smitten er under kontroll og hvor fort vi er ferdig med vaksineringen, sier hun.

– Varigheten av smitteverntiltakene skaper usikkerhet for de økonomiske utsiktene frem mot sommeren, understreker Haugland.

Venter ikke endringer i rentebanen

Denne ukens rentemøte var et såkalt mellomliggende rentemøte, som innebærer at sentralbanken ikke legger frem ny rentebane eller andre prognoser for økonomien.

Dersom Norges Bank hadde lagt frem en ny rentebane nå, tror ikke Haugland det ville vært noen endringer. Hun forventer heller ingen endringer i rentebanen som legges frem i mars.

Norges Bank la i desember frem en brattere rentebane enn det som ble lagt frem i september. Rentebanen inneholder sentralbankens anslag på styringsrenten fremover. I rentebanen fra desember ser Norges Bank for seg at renten settes opp i begynnelsen av 2022.

DNB Markets tror styringsrenten settes opp i mars 2022, og at den videre vil heves hver sjette måned frem til den når 1,25 prosent.

Sjeføkonom Kari Due-Andresen tror heller ikke Norges Bank vil gjøre endringer i rentebanen, og venter den første rentehevingen i mars til neste år. Hun trekker samtidig frem at dette avhenger av at vaksineringen går som planlagt.

– Tempoet på renteøkningene fremover er avhengig av vaksineutrullingen og en nedtrapping av smitteverntiltakene, skriver hun i en kommentar til rentebeslutningen.

Hint om raskere renteheving

Økonomene i Nordea Markets mener på sin side at torsdagens pressemelding fra Norges Bank viste signaler om at renten kan bli hevet tidligere.

De viser til at sentralbanken påpekte at vaksineringen har kommet godt i gang, og at den økonomiske veksten ventes å ta seg opp utover i 2021. I tillegg påpekte Norges Bank at beregnede norske terminrenter er lite endret og indikerer forventninger om en økning i styringsrenten mot slutten av inneværende år.

– Vi er overbevist om at dersom Norges Bank hadde publisert en ny rentebane i dag ville den vært brattere enn den som ble lagt frem i desember. Hintene fra dagens uttalelse peker i den samme retningen, skriver sjeføkonom Kjetil Olsen og analytiker Dane Cekov i Nordea Markets i en oppdatering.

Olsen og Cekov tror Norges Bank vil endre rentebanen i mars, slik at banen indikerer at første økning i renten kommer i desember i år.

Bekymring for finansielle ubalanser

DNB Markets la torsdag frem en ny prognoserapport, der de peker på at Norges Bank ligger an til å være den første av sentralbankene som hever renten.

– Norges Bank har et uttalt ansvar for å bidra til finansiell stabilitet. Svært lave renter lenge kan føre til finansielle ubalanser. I Norge er det særlig bekymring for oppgangen i boligprisene og husholdningenes gjeld, skriver DNB Markets i rapporten som ble lagt frem torsdag morgen.

I Pengepolitiske vurderinger, som sentralbanken la frem torsdag, vises det til at lave renter bidrar til å normalisere økonomien, men også til å bygge opp finansielle ubalanser.

– Lave renter bidrar til å bringe produksjon og sysselsetting raskere tilbake mot mer normale nivåer. Det reduserer faren for at arbeidsledigheten fester seg på et høyt nivå. På den annen side har boligprisene steget markert siden i vår, og en lang periode med lave renter øker faren for at finansielle ubalanser bygger seg opp, heter det.

Tror på renteheving til høsten

Økonomene i Swedbank venter at dagens strenge smitteverntiltak vil holde økonomien tilbake gjennom vinteren, men at samfunnet til våren vil åpnes i større grad og at den økonomiske veksten dermed tar seg opp.

– Når våren kommer, venter vi at fastlandsøkonomien vil være i posisjon for en sterk gjeninnhenting ettersom virusspredningen dabber av og risikogruppen er blitt vaksinert, skriver de i en prognoserapport lagt frem denne uken.

Swedbank venter at en sterk økonomisk utvikling, og den betydelige økningen i boligprisene, vil føre til at Norges Bank hever styringsrenten allerede til høsten. Innen utgangen av 2022 forventer Swedbank at styringsrenten vil være på 0,75 prosent. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.