– Vi blir litt mer usikre enn vi pleier, sier direktør Knut E. Sunde i bransjeorganisasjonen Norsk Industri om årets utsikter for norske industribedrifter.

Tirsdag legger Sunde og administrerende direktør Stein Lier-Hansen frem Norsk Industris konjunkturrapport for 2017. Rapporten er basert på svar fra medlemsbedriftene i bransjeorganisasjonen.

«Flere av de største medlemmene i Norsk Industri har dels vært usikre på utviklingen i år, dels vegret seg for å sette prognoser på trykk i undersøkelsen. Vi velger derfor å være mindre klar på de aggregerte tallene i årets rapport enn vi har vært i tidligere år», skriver organisasjonen i rapporten.

– I sum er vårt hovedscenario beskjeden vekst, sier Sunde om utsiktene for industribedriftenes omsetningsutvikling i år.

Store forskjeller

Han understreker at det fremdeles er stor forskjell mellom oljerelaterte bedrifter og annen industri. Sunde minner om at oljeinvesteringene er ventet å falle betydelig også i år og viser til at Norges Bank før jul justerte prognosen for oljeinvesteringene fra minus fire til minus 11 prosent. I 2016 og 2015 var fallet på rundt 15 prosent.

– Det indikerer et fall som er tungt, og nesten på linje med de to foregående årene. Vi er inne i tredje året med tungt fall i oljeinvesteringene, sier Sunde.

Derfor er det utsikter til nedgang i omsetningen i industribedriftene tilknyttet oljenæringene også i år.

– En del av fallet er at industrien selv har gjort en del på produktiviteten og dermed fått ned prisene. Det bidrar til lavere omsetning, sier Sunde.

For annen industri, som blant annet prosessindustri og produsenter av konsumvarer, venter organisasjonen omsetningsøkning i år og som vil sørge for at omsetningen samlet sett utvikler seg i moderat positiv retning. 

– Vi ser konturene av økt vekst ute og hjemme, men veksten er ikke veldig stor, sier Sunde 

Internasjonal usikkerhet

Sunde understreker at usikkerheten internasjonalt har økt. USAs president Donald Trumps motstand mot handelsavtaler er velkjent, og i Storbritannia har folket stemt for å melde landet ut av EU.

I 2017 og fremover kan det dermed åpnes for større endringer i handelsstrømmer og norske eksportmuligheter, påpeker organisasjonen i konjunkturrapporten.

Samtidig trekker normaliseringen av forholdet mellom Kina og Norge i positiv retning. Norsk Industri peker også på at det ligger muligheter for norsk offshorenæring dersom vestlige sanksjoner mot Russland etter hvert oppheves.

Samtidig trekker utviklingen i verdensøkonomien samlet sett i positiv retning. Sunde viser til at prognoser for globalt bnp peker i retning av en vekst på 3,5 prosent i år, mot tre prosent i fjor.

– Den internasjonale situasjonen har betydning for situasjonen her hjemme, sier Sunde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Seadrill er typisk Fredriksen-selskap med lite kontanter
Med en slik aggressiv stil er det stor fare for at det går galt når markedet snur, sier DNs kommentator Bård Bjerkholt
02:21
Publisert: