Medlemsbedriftene i Norsk Industri forventer fire til fem prosent økt omsetning i 2018, viser arbeidsgiverorganisasjonens konjunkturrapport for 2018.

– I historisk sammenheng er dette ingen sprek vekst, men det er bra tall, gitt de årene vi har bak oss, sa direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri, da han onsdag presenterte rapporten.

Rapporten omfatter medlemsbedriftenes syn på fremtiden og analyser av tall før årets hovedoppgjør.

I hovedoppgjøret skal partene, i tillegg til å forhandle om kroner og øre, bli enige om innholdet i tariffavtalen. Tariffavtalen innebærer blant annet regler for pensjon.

– Kronesvekkelsen ser ut til å ligge bak oss. Det betyr at lønnsdannelsen i Norge vil få et større ansvar for å ivareta konkurranseevnen fremover, skriver Norsk Industri i onsdagens rapport.

Store sprik

Norsk Industri er NHOs største landsforening og organiserer norsk fastlandsindustri.

I rapporten understrekes det at det er stort sprik i tallmaterialet. Medlemsbedriftene kategoriseres slik:

«• Flere har vekst i 2017 og 2018, og er åpenbart godt posisjonert.

• Noen prosjektbaserte bedrifter har svært volatil ordreinngang, og hadde eksempelvis et bra år i 2016, reduksjon i fjor og er i år tilbake på 2016-nivå.

• Noen har relativt flat omsetning i alle årene.

• Noen har redusert omsetning over de siste årene.»

Konstant sysselsetting

Industrien har i flere år blitt hardt rammet av oljenedturen, men i fjor snudde det.

– Industrien har normalt såpass sterke krav til produktivitetsvekst for å tåle internasjonal konkurranse at den trenger cirka fire til fem prosent økt omsetning årlig for å holde sysselsettingen konstant, heter det i onsdagens rapport.

Norsk Industri spår i år en beskjeden økning i industriens sysselsetting, på mellom en til to prosent.

– Det skyldes langt på vei at mye av denne økningen kommer hos et fåtall bedrifter innen leverandørindustrien til olje- og gassindustrien, og må forstås på bakgrunn av en kraftig nedbemanning der over noen år.

– Når man endelig ser konturene av en oppgang der, har man dratt bemanningen så langt ned i utgangspunktet, at selv en moderat oppgang raskt krever nye medarbeidere, skriver arbeidsgiverorganisasjonen.

Prosessindustrien

Bedrifter innen prosessindustrien har «friskest vekst», opplyses det.

– Disse har høy eksportandel, og nyter godt av bred, internasjonal vekst og fortsatt svak kronekurs, heter det.

Bedriftene som selges minst 25 prosent til aktører i olje- og gassklyngen har i snitt noe svakere vekst enn resten.

– Men det som kjennetegner dem mest er størst sprik internt, opplyses det. (Vilkår)

Her er Jaguar I-Pace
DN har kjørt Jaguars første elektriske bil I-Pace, og bilen viser lovende takter.
01:21
Publisert: