Norsk PMI, gjerne brukt som en indikator på industriaktiviteten, steg med 3,3 poeng til 59,6 poeng i mars. Ifølge indeksens arkitekter, DNB og Nima, tyder det på høy aktivitet og bra etterspørsel i industrien.

PMI står for «purchasing managers index», innkjøpssjefsindeks på norsk, og er basert på intervjuer med innkjøpssjefer i industribedrifter. Ifølge DNB og Nima rapporterer innkjøpssjefene nå om økte leveringstider og en markant økning i innkjøpspriser. Prisoppgangen er bredt basert.

«Svært få rapporterte om prisnedgang. Det er dermed lite i PMI-indeksen som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut», heter det i rapporten.

Fagdirektør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, er bekymret. Krigen i Ukraina har forverret en allerede krevende situasjon.

– Når du har 40 i feber og feberen øker litt, er det mer alvorlig enn hvis du er feberfri og temperaturen øker med en halv grad. Det er mye rot og surr på komponenter og frakt, og nå med skyhøye priser på varer som stål, gummi og trevirke. Det slår helt enormt på marginen, sier Sunde.

– Virkelig ille

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er en av flere som har anslått at krigen i Ukraina ikke vil få store konsekvenser for norsk økonomi, men Dørum trakk blant annet frem industrien som en av næringene som kan bli hardere rammet enn andre. Det skyldes først og fremst økte kostnader på innsatsfaktorer som energi og råmaterialer.

– En del effekter av krigen i Ukraina er nok sterkt undervurdert. Den direkte handelen med Russland er lav, men de indirekte effektene i form av økte priser på råvarer og mangel på komponenter, kombinert med uforutsigbarheten, er virkelig ille, sier Sunde.

Fagdirektør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, er bekymret for medlemsbedriftene etter at prisen på energi og råvarer har gått i taket. – Spør hvem som helst. Det er armer og ben hos absolutt alle nå, sier Sunde.
Fagdirektør i Norsk Industri, Knut E. Sunde, er bekymret for medlemsbedriftene etter at prisen på energi og råvarer har gått i taket. – Spør hvem som helst. Det er armer og ben hos absolutt alle nå, sier Sunde. (Foto: Mikaela Berg)

Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg, sa nylig til DN at hun frykter full stans i byggeaktiviteten. Dette kan vare i både fem og ti år, ifølge foreningens økonomer.

– Det er umulig for bedriftene å delta i anbudskonkurranse om å bygge bro om halvannet år, for det er ingen fornuftig bedriftsleder som kan si om de får tak i stålet og til hvilken pris. Hvordan skal bedriftene nå delta i et offentlig anbud når du ikke har lov til å ta forbehold, spør Sunde, og fortsetter:

– Det er en del ting som kommer til å stoppe helt opp. Det høres ut som krisemaksimering, men det er bare en nøktern beskrivelse av situasjonen.

– Høyst problematisk

PMI-hovedindeksen er satt sammen av totalt fem delindekser. Av disse er det produksjon, ordreinngang og sysselsetting som går for å være de viktigste.

De tre delindeksene steg 2,5 prosent i snitt:

  • Ordreinngang steg 4,9 poeng til 58,3 poeng
  • Produksjon steg 1,3 poeng til 56 poeng
  • Sysselsetting steg 0,4 poeng til 58,7 poeng

Delindeksen for leverandørenes leveringstid steg med 5,4 poeng til 79,6 poeng. En høyere indeks betyr lengre leveringstid, og assosieres vanligvis med høyere aktivitet. Det kan imidlertid også bety leveringsproblemer, noe som lenge har vært en utfordring på tvers av bransjer som følge av pandemien, og nå forverret av krigen i Ukraina.

Delindeksens «lager av innkjøpte varer» falt med 5,7 poeng til 55,9 poeng. Lavere lagre indikerer i en normalsituasjon høyere etterspørsel, som betyr at et fall i denne delindeksen bidrar til en høyere totalindeks.

Et fall kan også tyde på at bedriftene sliter med å få tak i nok varer, noe Sunde i Norsk Industri mener er tilfellet for en lang rekke selskaper nå.

– Bedriftene har prøvd å øke lagrene alt de kan, men de klarer ikke å få tak i nok ting. På et eller annet tidspunkt er man nede på et nivå som er høyst problematisk, sier Sunde.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.