Norsk økonomi, målt ved brutto nasjonalprodukt for fastlandet, vokste 0,2 prosent i første kvartal, fremgår det av ferske tall fra SSB. Til sammenligning vokste norsk økonomi med 0,6 prosent i forrige kvartal.

– Tallene for første kvartal tyder på at norsk økonomi bremser opp, men det skjer foreløpig nokså gradvis og sysselsettingen øker fortsatt, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet Pål Sletten.

På forhånd var det ventet en vekst på 0,1 prosent for årets tre første måneder, ifølge Bloomberg-estimater.

Økt investering i næringslivet

Varekonsumet falt 12,3 prosent. Ifølge SSB kan nærmere hele nedgangen skyldes fallende kjøp og drift av biler, som falt 50 prosent. Nedgangen kommer av at det ble registrert svært få nye personbiler i etterkant av avgiftsendringen fra 1. januar i år.

Det var også en svak nedgang for andre varer på 1,1 prosent. Holdes varehandelen utenom, økte bnp for Fastlands-Norge 0,4 prosent fra forrige kvartal til første kvartal.

– Det økonomiske bildet var blandet. Husholdningenes varekjøp og boliginvesteringer gikk ned. Samtidig økte investeringene i næringslivet og eksporten steg, sier Sletten.

Antall sysselsatte økte 0,5 prosent, justert for normal sesongvariasjon, i årets første tre måneder.

Nøytralt for Norges Bank

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov sier tallene var som ventet, og blir nøytrale for Norges Bank.

Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken.
Marius Gonsholt Hov, sjeføkonom i Handelsbanken. (Foto: Fartein Rudjord)

– Samlet sett virker det som om den realøkonomiske utviklingen er rimelig nøytral for renteutsiktene, sier Hov.

– Det at vi likevel snakker om utsikter til ny oppjustering av rentebanen, henger mer på det faktum at kjerneinflasjonen biter seg mer fast, lønnsveksten kan bli høyere enn de har sett for seg, og ikke minst det faktum at kronekursen igjen er en del svakere enn ventet, sier Hov.

Han legger også til at det reviderte nasjonalbudsjettet var marginalt mer ekspansivt enn antatt av Norges Bank.

Bruttoproduktdeflatoren for Fastlands-Norge, som ifølge SSB er det bredeste målet på innenlandsk prisstigning, vokste hele 2,1 prosent i første kvartal.

Falt i februar

I kvartalets to første måneder bremset veksten noe opp. I januar vokste norsk økonomi med 0,1 prosent på månedsbasis, og i februar falt den 0,2 prosent.

Dagens tall viser at veksten i fastlandsøkonomien i mars ble på 0,5 prosent.

Gjennom fjoråret hadde norsk økonomi en stødig oppadgående vekst siden sensommeren, etter at 2022 startet med et bnp-fall på 1,3 prosent i januar i fjor.

Samlet brutto nasjonalprodukt endte i 2022 med en vekst på 3,3 prosent, mot 3,9 prosent vekst i 2021.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.