– Vi er slett ikke sikre på at vi har sett et omslag, men tallene så langt tyder på det, sier forsker Torbjørn Eika i SSB.

Etter to og et halvt år preget av oljebrems, snudde det tilsynelatende for alvor opp igjen for norsk økonomi i første kvartal i år. Det er likevel litt for tidlig med en fullstendig friskmeldelse, ifølge Eika. 

– Men pasienten blir stadig bedre. Og når vi kommer til 2020 er han eller hun rimelig oppegående, sa SSB-forskeren da han torsdag presenterte statistikkbyråets prognoser for de kommende tre og et halvt årene.

SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi vil ta seg gradvis opp de kommende årene og igjen nå nivåer over den anslåtte normalveksten på to prosent. 

– Det er noen næringer som går opp hvor det bedrer seg og noen næringer som i liten grad bidrar til bedringen. Jeg tenker da for eksempel på boligbyggingen, mens leverandørene til petroleumsvirksomheten vil gjøre det bedre fremover, sier Eika. 

Nye drivere

Mens høye boliginvesteringer og etterspørselen fra offentlig forvaltning i stor grad har sørget for det som har vært av aktivitetsvekst de siste årene, vil andre deler av økonomien etter hvert ta over som sentrale drivkrefter for oppgangen, ifølge SSBs prognoser: 

  • Fallet i oljeinvesteringene vil avta ytterligere og snu til moderat oppgang i løpet av 2018, blant annet som følge av at mange nye prosjekter på sokkelen settes i gang.
  • Fastlandsnæringenes investeringer er ventet å ta seg ytterligere opp. Det største bidraget vil komme fra kraftforsyning, men bedre vekstutsikter både hjemme og internasjonalt vil trekke investeringene opp på relativt bred basis.
  • Mindre usikkerhet og bedre vekstutsikter ute, med forsinkede effekter av bedringen av konkurranseevnen de siste årene, bidra til at eksporten av tradisjonelle varer vil ta seg markert opp igjen etter et kraftig fall i fjor.
  • Etter en historisk kraftig reallønnsnedgang i fjor, vil lavere prisvekst og høyere lønnsvekst bidra til reallønnsoppgang i år og årene fremover. Det vil trekke husholdningenes konsum opp.

Boligprisfall i tre år fremover

I motsatt retning trekker etter hvert boligprisfall og nedgang i boliginvesteringene. SSB venter riktignok at boligprisene som årsgjennomsnitt vil bli 6,8 prosent høyere i år enn i fjor. Men allerede neste år venter statistikkbyrået at prisene vil falle tilbake, blant annet som følge av strengere lånebetingelser i bankene og stor økning i beholdningen av boliger de siste årene. 

Boligbyggingen vil dermed også reduseres, men fortsatt holde seg på historisk høye nivåer, understreker byrået. 

– De som i hvert fall nyter godt av det, er dem som ennå ikke er i boligmarkedet og skal inn, sier Eika.

Moderat ledighetsfall

Til tross for at veksten vil ta seg ytterligere opp, venter SSB bare moderat nedgang i arbeidsledigheten i årene som kommer. Ledigheten har falt mye i det siste som følge av redusert arbeidstilbud. Målt ved SSBs arbeidskraftsundersøkelse ventes ledigheten å falle til 4,3 prosent som gjennomsnitt i år, mot 4,7 prosent i fjor. Frem mot 2020 vil imidlertid økt arbeidstilbud veie opp for mye av veksten i sysselsettingen. Byrået venter derfor at ledigheten i 2020 vil være på fire prosent. 

Lav rente lenge

SSB mener forholdene ligger til rette for at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret på rekordlave 0,5 prosent helt frem til 2020.

– Vi er i en lavkonjunktur, det er utsikter til lav inflasjon. Vi har fallende boligpriser og vi tror gjeldsveksten kommer ned fremover, sier Eika.

Neste år venter byrået at en typisk boliglånsrente, som rammelån med pant i bolig, faller litt det kommende halvåret til i underkant av 2,5 prosent og forbli der fram til neste økning i styringsrenten i 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: