Det var nullvekst i norsk økonomi i oktober, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) for Fastlands-Norge. Det viste ferske tall fra SSB tirsdag. Fiske og fangst, blant annet et tidlig makrellfiske, bidro til å trekke ned tallene.

Det er gått halvannen måned siden oktober ble rundet av. Siden da har Norges Banks lagt frem årets siste rapport fra Regional nettverk, der bedrifter og samfunnsleder svarer på spørsmål om de økonomiske utsiktene. Der gir de i korte trekk uttrykk for at aktiviteten blir lavere gjennom vinteren.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken ser det samme.

– Pilene peker klart nedover de neste seks månedene. Jeg tror vi ser et tilbakeslag i norsk økonomi gjennom vinteren, sier han.

Trenger ikke heve renten

Norsk økonomi har tilbakelagt mange måneder med historisk lav arbeidsledighet, høy yrkesdeltagelse og fortsatt tiltagende aktivitet i industrien. Sentralbanker verden rundt setter nå opp renten for å presse ned prisveksten og motvirke at økonomien kjører på for hardt.

Norges Bank vurderer en rekke nøkkeltall, rapporter og forventningsundersøkelser før den setter renten. På torsdag får vi svaret.

– Selv om vi er i en situasjon hvor aktivitetsnivået her og nå er høyere enn hva Norges Bank hadde tenkt, ser vi at omslaget kan komme sterkere og bråere enn Norges Bank hadde sett for seg, sier Hov.

Blant økonomene er det bred enighet om at renten blir satt opp torsdag. Det tror Hov og Handelsbanken også, men sjeføkonomen mener sentralbanken ikke behøver det.

– Personlig mener jeg de ikke trenger å gjøre det. Jeg synes vi ser klare tegn til at renten begynner å bite såpass hardt at det ikke er gitt at Norges Bank må heve. Jeg tror de kommer til å følge strategien de satte i september, men jeg tror uansett de kommer til å legge frem en rentebane med lavere topp enn sist, sier han.

Rentebanen er Norges Banks prognose for utviklingen i renten fremover.

Negativ sparerate

For en knapp uke siden la SSB frem tall for spareraten hos norske husholdninger. Napper man utbytte ut av ligningen, var spareraten negativ i tredje kvartal. Det står i kontrast til tidligere kvartaler der nordmenn økte sparingen under pandemien med stengte grenser og tregt uteliv.

– For husholdningene er forbruket høyere enn inntektene. Husholdningene spiser unna på oppsparing de har fra pandemien, sier Hov.

I det store makrobildet der man ser husholdningene under ett har nordmenn mulighet til å kutte på forbruket, ifølge sjeføkonomen, men:

– Det er liten tvil om at sparing ikke er jevnt fordelt. En del av de som har hatt det aller trangest vil nå stå overfor en svært krevende periode fremover også, sier han.

Svinger en del

Makrellfiske finner vanligvis sted i oktober måned, men kom tidligere i år. Utenom fiske var veksten i norsk økonomi på 0,2 prosent, akkurat slik økonomene ventet.

Månedstallene svinger en del fra måned til måned. Derfor mener SSB det er hensiktsmessig å vurdere utviklingen over en tremånedersperiode. Tar man utgangspunkt i utviklingen fra perioden mai-juli til august-oktober var veksten på 1,1 prosent.

– Ser man på utviklingen i bnp Fastlands-Norge over de siste tremånedersperiodene har det vært forholdsvis høy vekst, sier seksjonssjef Pål Sletten i SSB.

Sett bort ifra fallet i varehandelen trakk tjenestenæringen opp med nesten 0,3 prosentpoeng, ifølge seksjonssjefen. Det var vekst i blant annet forretningsmessig tjenesteyting, ikt og i helsetjenester.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.