Etter rekordfall for norsk økonomi i andre kvartal, er økonomien nå på vei opp igjen. Det var den allerede i midten av andre kvartal da fastlands-bnp steg 2,4 prosent i mai og fortsatte med en vekst på 3,7 prosent i juni.

Rykende ferske tall viser at oppgangen fortsetter i juli, men med en noe svakere vekst på 1,1 prosent. Det var også svakere enn det som var ventet på forhånd. Økonomene ventet at bnp ville stige med 2,0 prosent i juli.

Ifølge SSB, som legger frem tallene, var aktivitetsnivået fortsatt 4,7 prosent lavere i juli enn i februar, til tross for vekst de siste tre månedene.

Overnattingsboom

– Det er viktig å huske at juli normalt er en feriemåned. For noen næringer innebærer det vanligvis lav aktivitet, for andre høy. Det er vanskelig å si noe om takten på den økonomiske gjeninnhentingen etter bråstoppen i mars og april basert på julianslaget, og tallene må tolkes med forsiktighet, sier seksjonssjef for nasjonalregnskapet, Pål Sletten, i en pressemelding.

Det største bidraget til veksten kom fra overnatting- og serveringsvirksomheten. Statistikk fra SSB viser at antall hotell- og campingovernattinger i juli omtrent var på normalnivå, men med en klar vridning fra utenlandske til norske gjester.

Aktiviteten i overnattings- og serveringsvirksomhet steg over 30 prosent i juli, men var fortsatt lavere da enn i februar.

Varekonsumet steg

Husholdningenes konsum vokste 2,8 prosent i juli. Det var oppgang i både vare- og tjenestekonsumet. Konsumet i husholdningene samlet var fortsatt 7,8 prosent lavere i juli enn i februar, ifølge SSB.

Men varekonsumet isolert sett steg 1,6 prosent i juli og var 9,3 prosent høyere enn i februar. Det skyldes i stor grad kjøp av mat- og drikkevarer samt klær, skotøy, møbler og husholdningsartikler, som har steget mye siden koronapandemien brøt ut.

«Vil ta lang tid»

Koronakrisen og de strenge tiltakene bidro til at norsk fastlands-bnp falt med 2,1 prosent i første kvartal og 6,3 prosent i andre kvartal. At bnp stiger etter gjenåpningen er ikke overraskende. Handelsbanken anslo også en vekst på 2,0 prosent i juli.

I en kommentar tirsdag skriver banken at man skal være varsom med å legge for stor vekt på enkelttall, men at flere forhold tyder på at gjeninnhentingen etter aktivitetsfallet i mars og april nå har tapt litt fart.

«Også utviklingen i arbeidsmarkedet støtter en slik tolkning. Samtidig er det ikke overraskende at tempoet i gjeninnhentingen var størst umiddelbart etter gjenåpningen av økonomien. Vi venter imidlertid fortsatt at det vil ta lang tid før vi er helt tilbake på beina igjen», skriver Handelsbanken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.