Norsk økonomi stoppet opp i siste halvdel av mars 2020. Foreløpige anslag fra Nasjonalregnskapet viser et fall i bnp Fastlands-Norge på 6,4 prosent i mars fra mars i fjor, justert for normale sesongvariasjoner. Det gir en nedgang på 1,9 prosent i 1. kvartal.

Det skriver SSB fredag.

Årsaken er koronaviruset og tiltakene som er iverksatt av den norske regjeringen, samt andre land.

14 prosent fall på 31 dager

Dersom målingen gjøres fra inngangen til mars til utgangen av måneden er bnp for Fastlands-Norge anslått å være rundt 14 prosent lavere.

Det presiseres at anslagene som nå legges frem er foreløpige.

«De bygger på det informasjonsgrunnlaget som foreligger per 21. april 2020. Siden ikke alle indikatorene som normalt benyttes foreligger, er tallene usikre. Dette er likevel av mindre betydning sammenlignet med den usikkerheten som skapes av at situasjonen i mars 2020 er så uvanlig», skriver SSB.

Ikke jevnt fordelt

Det kraftige bnp-fallet er ikke jevnt fordelt på næringer.

Tjenestenæringen er hardt rammet, ifølge SSB. Serveringssteder, treningssentre, svømmehaller, frisører og hudpleietjenester er blant tjenestene som ble besluttet stengt ned fra og med 12. mars.

«Dette slo ut i en svært sterk nedgang i bruttoproduktet for kultur, underholdning og annen tjenesteyting og en enda sterkere nedgang i overnattings- og serveringsnæringen», skriver SSB, som påpeker at overnattings- og serveringsnæringen også ble påvirket av begrenset reising både innenlands og utenlands.

Reisebegrensningene førte også til at bruttoproduktet i transport utenom utenriks sjøfart falt markant. Det skyldes blant annet en nær fullstendig stopp av passasjertrafikk med fly, men også annen landtransport gikk mye ned.

Dette dempet fallet

  • Det var en viss oppgang i dagligvarehandel, men andre deler av detaljhandel gikk tilbake.
  • Det var en markant nedgang i aktiviteten til helsenæringene. Det skyldes til dels at sykehusene utsatte konsultasjoner og operasjoner for å frigjøre kapasitet til koronapasienter, dels at pasient eller behandler var i karantene, og dels at pasienten selv utsatte behandling, skriver SSB.
  • Næringsmiddelindustrien, som er den største enkeltindustrien på fastlandet, økte med over seks prosent i mars. Dette bidro til å dempe det samlede fallet.
  • Husholdningenes konsum anslås å ha falt med om lag 12 prosent fra februar til mars. Nedgangen i tjenestekonsum var størst.

-(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.