Det internasjonale pengefondet (IMF) overleverer torsdag sin uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk til finansminister Siv Jensen.

–IMF-delegasjonen deler vårt syn på at norsk økonomi nå er inne i en god oppgang. Jeg merker meg at IMF også støtter den økonomiske politikken som regjeringen har lagt opp til, sier Jensen.

Advarer om boligpriser og gjeld

IMF mener norsk økonomi opplever sunn økonomisk oppgang, med høyere vekst og økende sysselsetting. Samtidig viser det internasjonale pengefondet til at stigende boligpriser og høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for utviklingen i norsk økonomi.

IMF anbefaler å videreføre tiltakene for å begrense risikoen i det finansielle systemet gjennom blant annet boliglånsforskriften.

– Jeg deler IMF-delegasjonens syn på at høy gjeld i husholdningene utgjør en risiko for den finansielle stabiliteten. Regjeringen har innført en rekke tiltak for å redusere denne risikoen. Vi tar også med oss IMFs betraktninger når vi senere i måneden legger frem vår vurdering av boliglånsforskriften, sier finansminister Jensen.

Onsdag anbefalte også Finanstilsynet at boliglånsforskriften, som går ut i slutten av måneden, videreføres.

Anslår bnp-vekst på 2,5 prosent

IMF-delegasjonen venter at Norge vil ha en bnp-vekst på rundt 2,5 prosent både i år og neste år. Pengefondet anser økonomien for å være nær full sysselsetting.

Det vises til at den ekspansive politikken som ble innført i møte med oljesmellen og nedgangen i norsk økonomi har bidratt til å skape vekst i økonomien. IMF mener imidlertid at denne politikken nå bør avsluttes, og erstattes av en strammere politikk av hensyn til konkurranseutsatt industri.

Langsiktige utfordringer

Det internasjonale pengefondet trekker også frem at norsk økonomi står overfor langsiktige utfordringer. De viser til at aldring i befolkningen og svakere vekst i arbeidsproduktiviteten vil virke dempende på den økonomiske veksten fremover, samt legge press på offentlige finanser.

IMF-delegasjonen mener at Norge fremover bør konsolidere bruken av oljepenger og normalisere pengepolitikken.

– Jeg merker meg at IMF ønsker regjeringens innsats for å heve effektiviteten i offentlig sektor velkommen, samtidig som de i likhet med regjeringen peker på at innsatsen for å opprettholde høy yrkesdeltakelse må styrkes fremover, avslutter Jensen.(Vilkår)

Er du en gratis-surfer? Det kan koste deg dyrt.
Dette må du passe deg for om du surfer på åpne nett.
04:09
Publisert: