Aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi økte med 0,6 prosent i tredje kvartal fra kvartalet før, viser tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap som SSB publiserte tirsdag.

Det var ventet en vekst på 0,5 prosent i kvartalet, ifølge estimater innhentet av Thomson Reuters. Norges Bank ventet på sin side en vekst på nettopp 0,6 prosent.

I både årets første kvartal var veksten på 0,7 prosent, mens den var på 0,6 prosent i andre kvartal, ifølge reviderte tall som ble lagt frem tirsdag.

Nasjonalregnskapstallene viser at sysselsettingen økte med 0,3 prosent i kvartalet. Dette var identisk med de to foregående kvartalene.

Tjenester bidrar mest

Veksten i fastlandsøkonomien kom hovedsaklig fra tjenesteproduksjon, som blant annet forretningsmessige tjenester, varehandel og reiseliv, skriver SSB i en melding tirsdag.

Bygg og anleggsnæringen bidro også positivt. Dette er en næring som har hatt stabil vekst siden 2015 og som har vært en viktig bidragsyter for aktiviteten i økonomien i mange kvartaler, opplyser SSB.

Bidraget fra offentlig forvaltning var lite i tredje kvartal og offentlig tjenesteproduksjon var nær samme nivå som kvartalet før, skriver statistikkbyrået.

Svakere forbruksvekst

Husholdningenes forbruk økte med 0,6 prosent i tredje kvartal, mot 0,9 prosent kvartalet før. Det var særlig varekonsumet som hadde svak utvikling, opplyser SSB.

Tjenestekonsumet holdt seg omtrent som de to foregående kvartalene med en sesongjustert vekst på 0,8 prosent, skriver SSB.

Høyere fastlandsinvesteringer

For fastlandsnæringene var det klar vekst i investeringene. Den sesongjusterte veksten var på 8,2 prosent i kvartalet, mot en nedgang kvartalet før. Ifølge SSB er det særlig store utbyggingsprosjektet i kraftnettet som bidrar, men også industriinvesteringer trekker opp sammen med fortsatt sterk vekst i boliginvesteringene.

Offentlige investeringer var lavere i tredje kvartal enn kvartalet før, men det skyldes ifølge SSB at tallene for forrige kvartal inneholdt leveranser av tre nye kampfly.

Oljeinvesteringene var på sin side kraftig ned i kvartalet sammenlignet med kvartalet før.

Økt eksport

Eksporten av varer og tjeneste økrte med 0,9 prosent i kvartalet. Eksporten av tradisjonelle varer økte dermed for tredje kvartal på rad, opplyser SSB.

Importen av tradisjonelle varer viste nedgang i tredje kvartal, etter å ha falt også i kvartalet før. Tjenesteimporten økte for andre kvartal på rad.

Positiv trend

Før tallene for tredje kvartal ble kjent skrev sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets i tirsdagens morgenrapport fra meglerhuset at en vekst på 0,5 prosent eller sterkere «vurderer vi å være konsistent med den positive trenden vi har sett så langt i 2017».

Nordea ventet en vekst på 0,6 prosent.

I valutamarkedet var det små utslag etter at nasjonalregnskapstallene ble kjent. En euro handles i skrivende stund til 9,52 kroner, noe den også ble handlet til like i forkant av publiseringen av tallene. (Vilkår)

Thina Saltvedt håper #metoo-kampanjen gir aksept for å si i fra om uakseptabel oppførsel
Sjefanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, håper #metoo-kampanjen fører til at vi kan få flere historier om maktmisbruk opp og ut i lyset.
01:47
Publisert: