Forventningsbarometeret fra Finans Norge, som måler befolkningens forventninger til egen og landets økonomi fremover, stiger i tredje kvartal til det høyeste nivået siden tredje kvartal 2014. 

– Barometeret med tall fra 1992 viser at vi nå ser lysere på fremtiden, men at vi samtidig er realister, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i en pressemelding tirsdag.

Hovedindeksen i barometeret er nå tilbake på nivået den lå på da oljeprisen begynte å falle sommeren 2014. I årene som fulgte falt fremtidstroen kraftig, før den nådde en bunn i første kvartal i fjor.  De siste seks kvartalene har den tatt seg markert opp igjen. 

Ifølge Finans Norge ligger indeksen i tredje kvartal på et historisk normalnivå, med langt flere optimister enn pessimister.

– Alt i alt fremstår målingen som positiv for privat konsum i tredje kvartal, skriver seniorøkonom Halfdan Grangård i morgenrapporten fra Handelsbanken tirsdag. 

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets mener undersøkelsen tyder på at forbrukerne ikke er skremt av fallet i boligprisene de siste månedene.

– Alt i alt er undersøkelsen nok en indikasjon på at norsk økonomi er på vei til å hente seg inn igjen etter oljeprisfallet, skriver Olsen i morgenrapporten fra meglerhuset tirsdag.

– Oppturen i norsk økonomi kan fortsette

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets mener det er mulig å spore en viss påvirkning fra det sure boligmarkedet.

– Vurderingen av egen økonomi har blitt marginalt mindre positiv, og det er svært sjelden at denne indeksen går ned fra andre til tredje kvartal. Men en større andel av de spurte har likevel planer om å gjøre større anskaffelser, noe som lover godt for forbruksveksten, skriver Haugland i morgenrapporten fra meglerhuset tirsdag.

– Med dagens statistikk kan Norges Bank fortsette å ha lave skuldre med tanke på fallende boligpriser i Oslo og omegn. Forbruksveksten, som har vært oppadgående i det siste, ser ikke ut til å bråbremse med det første. Oppturen i norsk økonomi kan fortsette, tross korreksjonen i boligmarkedet, legger hun til.

Bred oppgang

Forventningsbarometeret viser økt tro på økonomien over hele landet. Det er spesielt kraftig vekst i optimismen i Trøndelag og Nord-Norge fra andre til tredje kvartal i år.

– Det gjenspeiler i stor grad den gode økonomiske veksten i Nord-Norge, skriver Kreutzer.

 – Eksporten av sjømat vokser fortsatt, og veksten i reiselivet kan særlig registreres i Nord-Norge. I sommer har vi for eksempel kunnet følge en debatt om hvorvidt økningen av turister til Lofoten er blitt for sterk. Dessuten gir reviderte estimater for olje- og gassressurser i Barentshavet et berettiget håp om økte investeringer og flere arbeidsplasser i regionen, sier Kreutzer. 

– Optimistiske realister

Ifølge Finans Norge er særlig to grupper som skiller seg ut i dette kvartalet. De som kun har grunnskole rapporterer en betydelig lavere grad av optimisme enn de med høyere utdanning.

Den andre gruppen som skiller seg ut er de som er 60 år eller eldre. Disse rapporterer ved denne målingen større optimisme enn ved forrige måling. De eldste ligger imidlertid fortsatt langt under de andre aldersgruppene.

Samtidig viser undersøkelsen at spareviljen blant nordmenn fortsatt er stor. Andelene som sier de vil «nedbetale lån» eller «spare» ligger fortsatt høyt, ifølge Finans Norge. 

– Dette er et godt eksempel på at nordmenn fremstår som optimistiske realister. Med økt optimisme skulle en tro at spareviljen falt, men det er ikke tilfelle. Denne balanserte realismen håper jeg vi fortsatt beholder fremover, sier Kreutzer.

Samtidig trekker Finans Norge frem at vi må helt tilbake til 2011 for å se en tilsvarende villighet til å bruke ekstrapenger på oppussing, og troen på at tiden nå er inne for større anskaffelser har økt kraftig siden forrige måling, viser undersøkelsen. I kvartalet ble det imidlertid også registrere en nedgang i ønsket om å bruke penger på boligkjøp.(Vilkår)