Fredag morgen publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) ferske tall for norsk bruttonasjonalprodukt (bnp). De viser en oppgang på 0,2 prosent for Fastlands-økonomien, som er en betydelig oppbremsing fra tredje kvartal da norsk økonomi vokste med 0,7 prosent.

På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 prosent, ifølge estimater innhentet av Bloomberg.

Årsveksten i 2019 endte på 2,3 prosent, mot 2,2 prosent i 2018.

– Blir antagelig svakere

– Det ser ut som veksten i norsk økonomi bremser opp. Det er i tråd med det vi har sett, indikert gjennom både Regional Nettverk-undersøkelsen fra Norges Bank og SSBs konjunkturbarometer. Omslaget i norsk økonomi kan ha kommet tidligere enn det sentralbanken trodde, men vi skal være forsiktige med å konkludere med at dette er svakere enn ventet ettersom arbeidsmarkedet utvikler seg omtrent som forventet, sier sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken.

Kari Due-Andresen.
Kari Due-Andresen. (Foto: Johnny Vaet Nordskog)

Hun tror vi nå skal ned mot trendvekst etter et sterkt 2019 samlet sett.

– Veksten blir antagelig svakere i år, sier hun.

Fiskefall

«Annen vareproduksjon» falt med 1,2 prosent i fjerde kvartal.

«Dette forklares med fall i aktiviteten innenfor kraftproduksjon og fiskenæringen. På den andre siden viste aktiviteten innen bygg og anlegg fortsatt vekst, men likevel noe avdempet mot slutten av året,» skriver SSB.

Husholdningenes konsum var uendret fra tredje kvartal til fjerde kvartal. Den svake veksten henger ifølge SSB sammen med et fall i varekonsumet på 0,7 prosent. Utviklingen i varekonsumet var svak gjennom hele 2019, og særlig i andre halvdel av året.

På årsbasis økte husholdningens konsum med 1,6 prosent i 2019, mot 1,8 prosent i 2018.

Oljefest

Etter en nedgang i de fire foregående kvartalene, økte bruttoproduktet i petroleumsvirksomhet og utenriks sjøfart med 11,2 prosent i fjerde kvartal 2019.

Oppstarten av gigantfeltet Johan Sverdrup i oktober bidro med sterk vekst, og bidro til at Norges total bnp, altså inkludert petroleumsvirksomheten, økte med 1,6 prosent i fjerde kvartal. For året 2019 økte total bnp med 1,2 prosent.

Flat industriproduksjon

SSB la fredag også frem ferske tall for norsk industriproduksjon i desember. Den viser en paddeflat utvikling fra november til desember, og en marginal nedgang på 0,2 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal.

Det var svak eller negativ produksjonsutvikling hos flere av industrinæringene, men bygging av skip og oljeplattformer hadde en sterk vekst på 6,5 prosent i perioden.

Økningen henger sammen med den delen av næringen som bygger oljeplattformer, ifølge SSB.

Metallindustrien bidro i den motsatte enden med et fall på 4,6 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.