Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets er overbevist om at sommeren vil markere et vendepunkt både for pandemien og økonomien, fremgår det av en ny anslagsrapport fra Nordea.

– På andre siden av sommeren vil det meste være som før og økonomien vil hente seg inn raskt, understrekes det i rapporten.

Olsen, og analytiker Dane Cekov, konkluderer med at samfunnet gradvis vil bli åpnet opp i takt med vaksineringen og at klare tegn til normalisering vil legge til rette for at Norges Bank vil heve styringsrenten i september.

Økonomene tror også at renten vil bli hevet igjen i desember, slik at styringsrenten er på 0,5 prosent ved utgangen av 2021.

Tror på flere og raskere rentehevinger

Olsen og Cekov trekker frem at Norges Bank vanligvis går varsomt frem når den hever styringsrenten, fordi høy gjeldsgrad blant husholdningene gjerne begrenser hvor raskt renten kan øke før det bremser forbruket i for stor grad. Etter pandemien mener de imidlertid at en svært god finansiell situasjon blant husholdningene vil føre til at sentralbanken kan gå raskere frem enn normalt.

Fordi Norges Bank har et ønske om å komme tilbake til et mer normalt rentenivå dersom økonomien tåler det, tror Nordea-økonomene at sentralbanken vil justere opp sine renteprognoser gjennom året.

– Renteøkningene kan bli flere og komme noe raskere enn det de hittil har signalisert, skriver Olsen og Cekov.

I mars signaliserte Norges Bank at den mest sannsynlig ville heve renten i andre halvår i år, og dette ble gjentatt da sentralbanken la frem sin rentebeslutning i forrige uke.

Økonomene DN snakket med i etterkant av rentebeslutningen i forrige uke var delt i sine forventninger til renten fremover. Mens både Swedbank og Nordea tror på renteheving allerede i september, tror Handelsbanken og SEB Markets at Norges Bank vil måtte vente til desember før den ser klare tegn til at norsk økonomi normaliseres.

Tror på kraftig comeback

Innhentingen i økonomien vil trolig bli kraftig, slår Nordea-økonomene fast i rapporten. De tror at når smitteverntiltakene først blir lettet på, og deretter fjernet, vil både pengebruken og etterspørselen til husholdningene skyte fart. Når tilbudet av tjenester igjen blir tilgjengelig, venter de en kraftig vekst i folks tjenesteforbruk.

– Derfor vil det gå raskt å få økonomiene tilbake til en mer normal situasjon når aktivitetsknappen skrus på igjen, heter det.

Nordea-økonomene tror også at ledigheten raskt vil gå ned, og anslår at den registrerte ledigheten vil være nær et normalt nivå ved inngangen til 2022.

Ved utgangen av april var 113.300 personer registrert som helt ledige i Norge, noe som utgjør 4,0 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenligning var den registrerte ledigheten på 2,2 prosent før pandemien.

I rapporten trekker Nordea-økonomene også frem den sterke veksten i boligprisene det seneste året. De viser til at de svært lave rentene har bidratt til å øke kjøpekraften i boligmarkedet kraftig, og at dette kan forklare den sterke prisveksten.

Fremover venter Olsen og Cekov at effekten av rentekuttene er i ferd med å avta, og at boligprisene vil bevege seg sidelengs. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.