Russlands invasjon av Ukraina har sendt verdensøkonomien ut i uforutsigbart terreng. Hverken Russland eller Ukraina har store bidrag til globalt bruttonasjonalprodukt, men har en langt mer sentral rolle i råvaremarkedene. Russland, som lider under strenge sanksjoner, er storprodusent av aluminium og andre metaller, og til sammen står Russland og Ukraina for over en fjerdedel av verdens hveteeksport.

Men, for Norges del vil krigen i Ukraina ha få økonomiske konsekvenser, ifølge NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Ikke bekymringsfullt

Som følge av krigen i Ukraina har NHO kastet om på sine regneark, og legger nå frem oppdaterte beregninger og anslag for norsk økonomi.

– Når man har hatt tre uker med ekstremt dramatiske bilder av menneskelig lidelse, krig og ødeleggelse, og vi samtidig vet at det er enkeltbedrifter som har til dels betydelig eksponering mot de krigførende partene, så er det lett å komme til konklusjonene om at dette har stor økonomisk betydning for Norge. Det vi samvittighetsfullt forsøker å gjøre, er å si nei, det gjelder ikke i makro, sier han.

Og hvis det ikke gjelder i makro, gjelder det ikke for den store mengden arbeidstagere i landet og derfor heller ikke husholdningenes etterspørsel eller mye av aktiviteten rettet mot norsk næringsliv, mener Dørum.

– Budskapet vårt er at dette ikke ser så bekymringsfullt ut, sier han.

Disse rammes hardest

Torsdag rykket OECD ut med en ny analyse der organisasjonen anslår at krigen i Ukraina vil forstyrre verdenshandelen, presse prisene oppover og føre til redusert økonomisk vekst. På verdensbasis anslår organisasjonen at krigen vil kunne redusere bnp med 1,08 prosent.

Hjemme i Norge tror Dørum det særlig er tre næringer som kan bli hardere rammet enn andre.

  • Industrien: Den rammes av bortfall av markedet, bortfall av leverandører og flaskehalsproblematikk i verdikjedene, ifølge Dørum. – Men de større industribedriftene går ikke konkurs av dette, sier han.
  • Transport: Sjeføkonomen mener transport til sjøs, lands og i luften vil få det vanskeligere, og peker blant annet på hvor viktig del drivstoff er av kostnadene til flyselskapene. Også bussnæringen og landtransport vil få økte kostnader.
  • Reiselivet: Dørum tror reiselivet vil kunne oppleve mindre trafikk fordi for eksempel amerikanere ikke tør reise til Europa. I tillegg gjør stengte luftrom at man ikke kan fly over Russland fra Asia.

– Endrer spillets regler

OECD trekker frem de voldsomme svingningene og sjokkene i råvaremarkedene som en hovedårsak til at veksten i verdensøkonomien kan falle med ett prosentpoeng. Både oljepriser og gasspriser skjøt i været noen dager inn i krigen. Russland er Europas største gasseksportør og står for omtrent 40 prosent av kontinentets etterspørsel.

– Russlands invasjon, og Vesten og ikke minst EUs reaksjon, endrer spillets regler fullstendig i energimarkedet, sier Dørum.

Krigen har ført til et ekstremt taktskifte i EUs energistrategi. Unionen har nå mål om å redusere gassimporten fra Russland med hele to tredjedeler innen utgangen av året. Ambisjonen er at EU skal være uavhengig av russisk olje og gass innen 2030.

– Da må du få nye leverandører av lng, olje fra andre kilder og gass fra andre kilder. Nå produserer Norge alt vi kan, men det kan hende investeringskalkylene vil se annerledes ut hvis det blir et enda større marked for europeisk gass fremover. Så må bransjen se hvordan de vurderer det. Det vil også være behov for norsk fornybar energi, for eksempel vindkraft til havs, og EU må energieffektivisere, sier Øystein Dørum.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.