FNI-indeksen (Financial News Index) for juni viser at veksten i norsk økonomi fortsatt holder seg  over historisk gjennomsnittlig vekst, skriver Retriever og Camp-senteret ved Handelshøyskolen BI i en pressemelding onsdag. 

Sanntidsmålingen av den økonomiske veksten er basert på daglige tekstanalyser av nyhetsartikler i utvalgte norske aviser.

Så langt i andre kvartal er dermed veksten ifølge indeksen høyere enn det som ble målt i første kvartal i år. 

«Samtidig er styrken i oppgangen fortsatt usikker, og gjennomsnittlig vekst i juni er så langt noe svakere enn gjennomsnittlig vekst i mai», heter det i pressemeldingen. 

Måler daglig bnp-utvikling

Den samlede aktiviteten i økonomien måles ved brutto nasjonalproduktet (bnp).

Mens den offisielle bnp-målingen for Norge først publiseres i Statistisk sentralbyrås kvartalsvise nasjonalregnskap rundt én og en halv måned etter at kvartalet er avsluttet, måler FNI-indeksen utviklingen i bnp på daglig basis.

Ideen bak indeksen er at jo mer et tema omtales, desto mer sentralt er det for den økonomiske utviklingen.

– Det er fortsatt slik at «turisme», «it» og «teknologi» er tema som trekker indeksen oppover, forklarer professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI, som utarbeider indeksen. 

Temaene som i størst grad trekker i negativ retning er «aksjemarkedet», «lønn» og «bonus». Også «oljeservice» trekker fremdeles nedover, men mindre enn før. 

– «Oljeservice» har vært så tung nedover at det at den avtar i seg selv løfter indeksen oppover, sier Bjørnland.

– Vi kommer oss opp fra nedgangskonjunkturen ved at vi har vekst over snitt. Men det at indeksen flater litt ut nå tyder på at vi ikke har noen voldsom vekstdriver foreløpig, sier Bjørnland. (Vilkår)

Er bonanzastemningen i fjellheimen i ferd med å gi seg?
DNs kommentator Bård Bjerkholt om hyttemarkedet.
01:07
Publisert: