Norges Bank hevet torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosent. Sentralbanken varsler videre at renten mest sannsynlig settes videre opp i starten av neste år.

Samtidig legger sentralbanken frem sin kvartalsvise pengepolitiske rapport der det redegjøres for vurderingene av renteutsiktene. I denne offentliggjør Norges Bank oppdaterte anslag for norsk økonomi.

Her er de nye prognosene.

Spår større boligprisfall neste år

Inflasjon har overrasket på oppsiden av hva Norges Bank anslo i sin forrige pengepolitiske rapport. Samtidig har registrert ledighet holdt seg lavere enn prognosene som ble lagt til grunn i september. Renteøkningen har imidlertid hatt effekt på boligmarkedet, og boligprisene i Norge har falt mer enn det Norges Banks forrige anslag tilsa.

Nå kommer Norges Bank med en markant nedjustering av forventningene til neste års boligpriser.

Norges Bank tror boligprisene kommer til å falle 4,3 prosent neste år. I rapporten skriver Norges Bank at boligprisene ventes å falle frem mot høsten neste år, men understreker at prisene da fortsatt vil være 12 prosent høyere enn nivåene fra før pandemien.

I de to påfølgende årene 2024 og 2025 tror Norges Bank boligprisene vil stige henholdsvis 2,1 prosent og 3,7 prosent.

Anslår reallønnsnedgang

Sentralbanken anslår at norsk økonomi, målt ved bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge, vil krympe neste år. Prognosene tilsier et bnp-fall på 0,1 prosent. Deretter anslår Norges Bank bnp-vekst på 0,2 prosent og 1,4 prosent i henholdsvis 2024 og 2025.

Dersom sentralbankens prognoser slår til, står nordmenn overfor en liten reallønnsnedgang neste år. Inflasjonen ventes være 4,8 prosent, mens lønnsveksten ventes være 4,7 prosent.

I de to påfølgende årene snur det, om man legger Norges Banks prognoser til grunn. I 2024 ventes inflasjonen være på 2,8 prosent og lønnsveksten på 4,3 prosent. I 2025 ventes inflasjonen være på 2,6 prosent og lønnsveksten på 4,0 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.