Brukbar vekst i privat og offentlig etterspørsel, samt i fastlandseksporten, vil sammen med avtagende fall i oljeinvesteringene føre til at veksten i norsk fastlandsøkonomi øker til 1,8 prosent i år, spår Nordea Markets i prognoserapporten «Nordea Economic Outlook» som legges frem tirsdag.

Til sammenligning var veksten i fastlandsøkonomien på magre 0,8 prosent i fjor, den svakeste siden finanskrisen.

– Veksten tar seg bra opp i år, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i rapporten.

Neste år vil imidlertid veksten holde seg på omtrent samme nivå som i år, selv om det negative draget fra oljeinvesteringene er ventet å forsvinne.

– Veksten blir trolig liggende på 2017-nivå fordi boligbyggingen, som er på et høyt nivå, neppe vil øke ytterligere. Samtidig vil veksten i offentlig etterspørsel avta noe. Forslaget til nye retningslinjer for finanspolitikken tilsier at finanspolitikken fra 2018 blir nær nøytral, etter å ha gitt en positiv vekstimpuls over mange år, skriver Bruce.

Moderat nedgang i ledigheten

Til tross for vekstbedringen venter meglerhuset bare en svak nedgang i registrert ledighet de kommende årene.

– Med tiltagende produksjonsvekst vil etterspørselen etter arbeidskraft tilta. Men med bedring på arbeidsmarkedet vil også normalt tilbudet av arbeidskraft stige og vi regner derfor med en veldig moderat nedgang i registrert ledighet de kommende årene, skriver Bruce.

– Men både lokalt og næringsmessig vil bildet kunne variere mye. I enkelte næringer og områder av landet kan det oppsto knapphet på arbeidskraft og her kan de lokale lønnstilleggene etter hvert bli relativt gode.

Samlet vil imidlertid lønnsveksten fremdeles fremstå som moderate, på 2,5 prosent i år og 2,75 prosent neste år, ifølge prognosene. Lav lønnsvekst vil føre til at inflasjonen holder seg lav de kommende årene etter at kronesvekkelsen, som bidro til kraftig oppgang i prisene gjennom fjoråret, nå er i ferd me då helt slippe taket.

– Lav lønnsvekst vil bidra til at innenlandsk inflasjon ender opp noe under to prosent. Samlet sett blir trolig underliggende inflasjon liggende mellom én og 1,5 prosent de kommende årene, skriver Bruce.

Rentekutt lite sannsynlig

– Med tiltagende vekst, noe fallende arbeidsledighet og fortsatt solid boligprisvekst virker et rentekutt lite sannsynlig i Norge, på tross av lav inflasjon og kapasitetsutnytting under normalen. Men det skal også en del til for at Norges Bank setter opp rentene, skriver Bruce.

Meglerhuset venter derfor at styringsrenten blir liggende på 0,5 prosent ut neste år.

– Så lenge rentene i euroland blir liggende på dagens lave nivå ser vi ikke for oss noen renteoppgang i Norge, skriver Bruce.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Sykkelsesongen er her: Disse seks øvelsene gjør deg rask på to hjul
Fysioterapeut og terrengsyklist Heidi Sandstø (33) gir deg styrkeøvelsene som gjør deg til en bedre syklist.
04:57
Publisert: