Forsker Torbjørn Eika i SSB maler et lysere bilde for norsk økonomi i årene som kommer. Det innebærer også at det blir bedre tider for mange nordmenns privatøkonomi.

– Det blir mer å rutte med. Det henger mest sammen med at vi får en gjennomgående reallønnsoppgang og ikke nedgang som i fjor, sier Eika. 

Torsdag presenterte han SSBs ferske prognoser for utviklingen i norsk økonomi de neste fire årene.

Lave renter

Lønnsveksten var i fjor den laveste siden annen verdenskrig. Sammen med kraftig prisvekst førte dette til at fjoråret ble det første med reallønnsnedgang siden slutten av 1980-tallet.

I tillegg til utsiktene for reallønnsoppgang, trekker Eika også frem rekordlave renter som en positiv faktor for lommeboken.

– Rentene er lave, og vi vil fortsette å ha lave renter. Det at de vil fortsette å være det må betraktes som en positiv sak i seg selv, sier Eika.

«Renten vil komme opp»

Han legger imidlertid til at spørsmålet er i hvilken grad man tar høyde for at renten ikke kan fortsette å være lav i det uendelige.

– Hvis man i dag har lite å rutte med etter at boliglånet er betalt, så er det grunn til bekymring. Renten vil komme opp en eller annen gang, sier Eika.

SSB forventer at den lave renten vil vare i to år til, og forklarer det rekordlave rentenivået med lav vekst, høy arbeidsledighet, lav prisvekst og lave renter i utlandet. Ifølge prognosene vil styringsrenten blir satt opp med 0,25 prosentpoeng i både 2019 og i 2020.

Et slikt scenario vil ifølge SSBs beregninger gi en relativt stabil kronekurs fremover og en boliglånsrente som kommer opp i tre prosent mot slutten av 2020 fra et gjennomsnittsnivå på 2,6 prosent i fjor.

Boligmarkedet snur

Samlet sett venter statistikkbyrået at veksten i norsk økonomi vil ta seg opp i år og i årene fremover. Nettopp høyere inntekter i husholdningene, som vil trekke opp forbruket, vil være blant bidragsyterne til det økonomiske oppsvinget, ifølge prognosene. 

I tillegg peker SSB på at fallet i oljeinvesteringene etter hvert flater ut og snur om til litt vekst, samtidig som det er ventet god vekst i eksport og næringsinvesteringer.

Boligprisene og boliginvesteringene ventes også å vokse nesten like kraftig i år som i fjor, men SSB ser en klart avtagende vekst i løpet av året. Etter hvert vil utviklingen snu. SSB anslår nå at det blir flere år med boligprisfall fremover.

– Hvis våre prognoser slår til vil det bli lettere å etablere seg i markedet når vi kommer til 2019 eller kanskje til og med allerede i 2018, sier Eika.

Forsiktig oppgang

SSB venter at veksten i norsk fastlandsøkonomi tar seg forsiktig opp gjennom 2017. Brutto nasjonalproduktet for Fastlands-Norge er ventet å øke med 1,8 prosent i år. I fjor var veksten 0,8 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009. 

I 2018 vil veksten ta seg ytterligere opp til 2,4 prosent og veksten vil holde seg over to prosent også de to påfølgende årene.

– Vi er på vei til en mer normal situasjon. Ledigheten tikker svakt nedover. Veksten er litt høyere enn trendvekst. Det er langt fra noen bonanza, men en slags tilnærming til en mer normal situasjon, sier Eika om utviklingen de neste fire årene.

Arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (aku) ventes å falle fra en topp på 4,7 prosent i fjor til 4,4 prosent i år. Utover i perioden vil ledigheten falle ytterligere slik at den når 4,1 prosent i 2020.

«Litt for optimistiske»

Økonomene i DNB Markets tror SSB ser litt for optimistisk på utsiktene for økonomien. 

– Utviklingen i nøkkeltallene den siste tiden underbygger synet om at veksten er på vei opp. Det er imidlertid ikke åpenbart at SSBs positive vekstutsikter fra desember burde justeres ytterligere opp, skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i en oppdatering fra DNB Markets torsdag.

– Vi tror SSB er litt for optimistiske til veksten både ute og hjemme, og at rentene ikke kommer like raskt opp som SSB venter, legger han til. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.