Veksten i norsk økonomi kommer til å ta seg opp i år sammenlignet med fjoråret, viser Statistisk sentralbyrås prognoserapport «Økonomiske analyser» som ble lagt frem torsdag. 

Byrået anslår at veksten i norsk fastlandsøkonomi vil være på 1,8 prosent i år. Fjoråret endte med en vekst i fastlandsøkonomien på 0,8 prosent, den svakeste siden finanskriseåret 2009. 

«Våre beregninger viser en forsiktig konjunkturoppgang gjennom 2017. Det ligger likevel ikke an til noen kraftig vekst i de kommende fire årene», skriver SSB i rapporten.

I 2018 vil veksten ta seg ytterligere opp til 2,4 prosent og veksten vil holde seg over to prosent også de to påfølgende årene. 

Anslagene for veksten i år og neste år er litt høyere enn byrået så for seg i desember ifjor da forrige prognoserapport ble lagt frem.

«Fallet i petroleumsinvesteringene avtar, eksporten øker og privat etterspørsel tar seg opp. Dette vil snart bringe norsk økonomi inn i en forsiktig konjunkturoppgang. Reallønnen stiger litt i år og i de neste årene, etter stort fall i fjor», skriver byrået.

Flere drivkrefter bak oppgangen

SSB peker på at det er flere faktorer som vil bidra til at veksten tar seg opp i år, men understreker at det samtidig er forhold som vil virke dempende: 

  • Nedgangen i petroleumsinvesteringene ventes gradvis å stoppe opp
  • Oppgangen i næringsinvesteringene på fastlandet ventes å fortsette, selv om veksten trolig ikke blir veldig sterk.
  • Byrået legger til grunn at veksten i norske eksportmarkeder vil ta seg noe opp. Sammen med forsinkede effekter av bedringen i konkurranseevnen vil det bidra til å snu eksportutviklingen til vekst i 2017
  • Prisveksten blir lavere i år enn i fjor. Lønningene vil samtidig øke noe mer og når også sysselsettingen trolig øker vil husholdningenes realdisponible inntekter vokse mer enn i 2016, selv om renten ikke faller videre. Veksten i husholdningenes konsum vil derfor trolig ta seg opp.
  • Boligprisene og boliginvesteringene ventes å vokse nesten like kraftig i 2017 som i 2016, men med en klart avtagende vekst i løpet av året
  • Finanspolitikken vil fortsatt være ekspansiv i 2017, men vesentlig mindre enn i fjor.

Tror oppgangen fester seg

Fra 2018 regner ikke byrået med ekspansive impulser, så lenge økonomien ikke utsettes for nye kraftige, negative sjokk.  

«Vi regner også med at boligprisene vil falle litt gjennom de siste årene av prognosebanen og at boliginvesteringene da også vil gå litt ned. Omslag i petroleumsinvesteringene til utflating og etter hvert litt vekst, vil sammen med litt høyere konsumvekst og god vekst i eksport og næringsinvesteringer innebære at den beskjedne konjunkturoppgangen fester seg», skriver byrået i rapporten.

Lavere ledighet 

Litt høyere sysselsettingsvekst kan trekke arbeidsledigheten litt ned i perioden fra 2018 til 2020, ifølge byrået.

Arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftundersøkelsen (aku) ventes å falle fra en topp på 4,7 prosent i ifjor til 4,4 prosent i år. Utover i perioden vil ledigheten falle ytterligere slik at den når 4,1 prosent i 2020.

– Vi ser foreløpig ikke, til tross for at arbeidsledigheten har falt, at det er tegn til et strammere arbeidsmarked. Arbeidsstyrken i fjerde kvartal falt markert, men sysselsettingen økte ikke. I hvert fall ikke i aku. Yrkesaktiviteten i de fleste grupper faller litt. Fremover tror vi at sysselsettingen tar seg opp i tråd med konjunkturoppgangen, sier forsker Torbjørn Eika på en pressekonferanse i Oslo torsdag. 

Renteoppgang i 2019

SSB venter at Norges Bank holder styringsrenten uendret i år og neste år. 

– Vi tror den lave renten vil vare i to år til. Hvorfor er rentene så lave? Vi har en lav vekst, høy arbeidsledighet, lav inflasjon og lave renter i utlandet, sier Eika. 

Etter hvert som konjunkturoppgangen får fotfeste, rentene ute øker noe og det blir et lite press i retning av svakere krone, tror SSB at styringsrenten blir satt opp med 0,25 prosentpoeng én gang i 2019 og én gang i 2020.

«Ifølge våre beregninger vil et slikt scenario gi en nokså stabil kronekurs og en boliglånsrente som kommer opp i 3 prosent mot slutten av 2020 fra et gjennomsnittsnivå på 2,6 prosent i fjor», skriver byrået. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Nuria Espallargas klarte noe få trodde var mulig. Nå har Innovasjon Norge og Næringsdepartementet kåret henne til årets kvinnelige gründer
Nuria Espallargas fra Seram Coatings vant kåringen og en halv million kroner på Technoport, Norges største teknologi- og innovasjonskonferanse, i Trondheim.
03:25
Publisert: