Norsk økonomi stoppet opp i siste halvdel av mars 2020. Forrige bnp-tall fra SSB viste at norsk økonomi krympet med 6,9 prosent i mars i år sammenlignet med mars i fjor.

Fredag viser ferske SSB-tall at nedgangen i norsk økonomi fortsatte i april. Fra mars til april krympet fastlandsøkonomien med 4,7 prosent.

Bnp var dermed 11,3 prosent lavere i april enn i februar. Ifølge SSB tyder underlagsmaterialet på en viss oppgang i den økonomiske aktiviteten i slutten av måneden.

– Det har vært en uvanlig skarp nedgang i BNP Fastlands-Norge i mars og april. Når fallet ble noe mindre i april enn i mars, skyldes det særlig at varekonsumet tok seg litt opp. Dermed ble nedgangen i varehandelen redusert, sier sjef for nasjonalregnskapet i SSB, Pål Sletten, i en pressemelding.

Disse næringene er hardest rammet

Kultur, underholdning og annen tjenesteyting, samt overnattings- og serveringsnæringen falt henholdsvis 43,3 og 41,9 prosent i april, ifølge SSB.

Transport utenom utenriks sjøfart falt også sterkt, ned 23,5 prosent fra mars til april.

Næringer knyttet til oljevirksomhet er ikke uventet også blant de som falt mest, der bygging av oljeplattformer, samt bygging av skip og båter falt henholdsvis 15,5 og 11,5 prosent i april.

Bilbransjen får kjørt seg

Varekonsumet økte 2,5 prosent i april, etter et fall på 4,2 prosent i mars.

Nedgangen fra mars er dermed delvis hentet inn igjen i april. Ifølge SSB bør det ses i lys av at husholdninger og foretak gradvis har vendt tilbake til et mer normalt konsummønster.

Kjøp av biler og drivstoff falt derimot videre, ned 6,8 prosent. Antall nyregistrerte personbiler har ikke vært så lavt siden februar 2009, ifølge SSB.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.