Koronaviruset og de strenge tiltakene Norge har satt inn førte til at norsk økonomi falt 2,1 prosent i første kvartal og hele 6,3 prosent i andre kvartal. For å hjelpe økonomien Har Norges Bank i perioden satt renten ned til rekordlave null prosent.

Nå venter SSB at renten settes opp gradvis allerede fra midten av 2021 og at den vil ende på 0,75 prosent i 2023.

Boligprisene vil fremskynde renteheving

De lave rentene har ifølge SSB bidratt til å opprettholde aktivitet gjennom nye utlån til virksomheter. Videre vil boligprisoppgangen bidra til å trekke rentene oppover igjen, mener statistikkbyrået.

«Den kraftige boligprisveksten som fulgte etter rentenedsettelsene bidrar trolig til å fremskynde tidspunktet for når første renteheving kommer», skriver SSB.

Fra mars til august har boligprisene her til lands steget med 3,3 prosent. SSB anslår at boligprisene vil stige med 3,2 prosent i snitt i år.

Her er de beste tipsene til deg som skal på visning
– Spør om å få prøve dusjen.
02:44
Publisert:

Det legges videre til grunn en moderat oppgang i boligprisene gjennom 2021 til 2023.

Lavkonjunktur i flere år

Selv om aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp i mai, juni og juli, er situasjonen fremdeles alvorlig, ifølge SSB.

– Norsk økonomi vil fortsette innhentingen i tiden fremover, men ettervirkningene av smitteverntiltakene og nedgangen i internasjonal økonomi vil trolig medføre at lavkonjunkturen her hjemme vedvarer i flere år, sier forsker Thomas von Brasch i en melding.

– Beregningene viser at økonomien vil være tilbake på nivået vi hadde før koronapandemien traff oss om et års tid. Videre vil det ta ytterligere noen år før vi kommer tilbake til en normal situasjon, hvor den økonomiske aktiviteten og arbeidsledigheten ikke lenger er tungt preget av krisen, sier von Brasch.

Venter lønnsnedgang neste år

I år anslår SSB at den beregnede årslønnen vil bli trukket noe opp etter at mange som har mistet jobben eller er blitt permittert kommer fra lavtlønnede yrker. Byrået anslår at veksten i gjennomsnittlig årslønn blir rundt to prosent i år og neste år.

Men ettersom inflasjonen ser ut til å tilta neste år vil reallønnen trolig falle, ifølge SSB.

«I 2022 og 2023 ventes reallønnsveksten å ligge i overkant av 1 prosent», heter det i prognosene.

Hvert år stiger prisene i landet med noen få prosent, såkalt inflasjon. For å beregne hvor mye mer du reelt har å rutte med må du derfor trekke denne inflasjonen fra lønnsveksten.

SSB venter videre at inflasjonen vil ligge på 1,5 prosent i år som følge av lave energipriser som også ventes å holde seg lave gjennom høsten. Men i 2021 kan det se betraktelig annerledes ut.

«Energiprisene ser ut til å øke markert til neste år. Ifølge beregningene bidrar økningen til å løfte inflasjonen målt ved kpi til 2,9 prosent i 2021», skriver SSB.

Her er hovedtallene(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.